L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Societat Catalana de Pneumologia 
XXIX DIADA PNEUMOLÒGICA

7, 8 i 9 d'abril de 2011 BADALONA

07-04-2010 | Sala Auditori BCIN | Polígon Les Guixeres C/ Marcua Porcius, 1 (Badalona)

14:30 - 15:00 Lliurament documentació

15:00 - 16:00 Síndrome d'Apnees-Hipoapnees a Primària

Moderador/a:  Nuria Grau  

Hospital de Bellvitge

Moderador/a:  Joan Juvanteny  

Criteris de sospita i derivació

Ponent:  Anton Obradors

Paper futur de l'Atenció Primària en el control del pacient ja tractat

Ponent:  Jorge Abad

Hospital Germans Trias i Pujol

16:00 - 16:30 Rehabilitació respiratòria: indicacions i tècniques

Moderador/a:  Marisa Ribera  

Moderador/a:  Maria Antonia Llauger  

Ponent:  Ramon Coll  

Hospital Germans Trias i Pujol

16:30 - 17:00 Sospita clínica de malaltia ocupacional a Primària

Moderador/a:  Xavi Muñoz  

Hospital General Vall D'Hebrón

Moderador/a:  Enric Hernandez  

Ponent:  Xavi Casas  

Hospital Germans Trias i Pujol

17:00 - 17:30 Descans-Cafè

17:30 - 18:00 Diagnòstic precoç de la neoplàsia pulmonar en Primària

Moderador/a:  Joan Vilaseca  

Moderador/a:  Josep Luque  

Ponent:  Ramon Marrades  

Hospital Clínic i prov.

18:00 - 18:30 Aproximació a les proves radiològiques en Pneumologia

Moderador/a:  Karina Portillo  

Hospital de Sant Pau

Moderador/a:  Eulàlia Borrell  

Ponent:  Maria Romero  

Hospital de Bellvitge

18:30 - 19:00 Alteració de la petita via aèria a l'asma bronquial i MPOC

Moderador/a:  Pere Simonet  

Hospital de Bellvitge

Moderador/a:  José Antonio Castillo  

Insitut Deixeius

Ponent:  Cesar Picado  

Hospital Clínic i prov.

21:30 - 23:00 Sopar de Gala a les instal·lacions de la Fàbrica Anís del Mono a Badalona

08-04-2011 | Sala Auditori BCIN | Polígon Les Guixeres C/ Marcua Porcius, 1 (Badalona)

08:30 - 09:00 Lliurament de documentació i col·locació de pòsters

09:00 - 10:00 Diagnòstic precoç i estadiatge del càncer de pulmó

Moderador/a:  Enric Barbeta  

Hospital General de Granollers

Tècniques endoscòpiques del càncer de pulmó

Ponent:  Felipe Andreo

Hospital Germans Trias i Pujol

Exploracions radiològiques del càncer de pulmó

Ponent:  Susana Padrones

Hospital de Bellvitge

10:00 - 10:30 Biobancs

Moderador/a:  Esther Barreiro  

Hospital del Mar

Aplicació dels biobancs en investigació pneumològica

Ponent:  Cristina Villena

Resultats del LunGnome

Ponent:  Juan Roldan

10:30 - 11:00 Cafè i visita als stands

11:00 - 12:00 Antiinflamació vs broncodilatació a la MPOC

Moderador/a:  Marc Miravitlles  

Hospital Clínic

Moderador/a:  Joaquim Gea  

Hospital del Mar

Antiinflamació

Ponent:  Joan B. Soriano

Broncodilatació

Ponent:  Josep Morera

12:00 - 13:00 Comorbilitats i MPOC

Moderador/a:  Judith Garcia Aymerich  

Moderador/a:  J. Lluís Heredia  

Hospital Mútua de Terrassa

Osteoporosi

Ponent:  Miguel Gallego

Consorci Hospital Parc Tauli

Patologia cardiovascular

Ponent:  Joan Carles Pare

Hospital Clínic

Infecció

Ponent:  Alicia Marin

Hospital Germans Trias i Pujol

13:00 - 13:30 CRAMPID: Presentació registre Hisiocitosi

Moderador/a:  Maria Molina  

Hospital Clinic i prov.

Característiques radiològiques

Ponent:  Esther Pellissa

Diagnòstic Histològic

Ponent:  Josep Ramirez

Hospital Clínic

Presentació Registre X

Ponent:  Diego Castillo

Hospital de Sant Pau

13:30 - 14:30 Acte inaugural

14:30 - 15:30 Dinar i visita als stands

15:30 - 16:30 Coordinació de diferents nivells assistencials en la Pneumologia: passat i futur

Moderador/a:  Joan Albert Barbera  

Hospital Clínic

Moderador/a:  Jordi Dorca  

Hospital de Bellvitge

Hipertensió pulmonar

Ponent:  Marisol Prats

Fibrobroncoscòpia

Ponent:  Antonia Llunell

Hospital de Bellvitge

SAHS

Ponent:  Olga Parra

Hospital del Sagrat Cor

16:30 - 17:30 Malalties ocupacionals respiratòries

Moderador/a:  Josep Maria Anto  

Moderador/a:  Ferran Morell  

Hospital Vall d'Hebron

Malalties ocupacionals al segle XXI

Ponent:  Ramon Orriols

Hospital Vall d'Hebron

Asma en treballadors de la neteja

Ponent:  Jan-Paul Zock

Mesotelioma ambiental

Ponent:  Josep Tarrés

17:30 - 18:00 Cafè i visita als stands

18:00 - 18:45 Indicacions a debat en ventilació mecànica

Moderador/a:  Eva Farrero  

Hospital de Bellvitge

Moderador/a:  Manel Lujan  

Consorci Hospital Parc Tauli

Sd hipoventilació-obesitat: CPAP o ventilació mecànica?

Ponent:  Neus Salord

Hospital de Sant Pau

Ventilació en la MPOC estable

Ponent:  Pedro Antonio Anton

Hospital de Sant Pau

18:45 - 19:15 Conferència no científica

Conferenciant:  Sergi Pamies  

19:15 - 20:30 Assemblea General de la SOCAP

19:15 - 20:30 Assamblea General de la SOCAP

21:30 - 21:30 Sopar de gala a les instal·lacions de la Fàbrica Anís del Mono a Badalona

08-04-2011 | Sala Casagemas BCIN | Polígon Les Guixeres C/ Marcua Porcius, 1 (Badalona)

08:30 - 09:00 Lliurament documentació i col·locació de pòsters

09:00 - 10:30 Abordatge del pacient oncològic més enllà del diagnòstic

Moderador/a:  D.I Encarna Rufian  

Moderador/a:  D.F. Marta Sabaté  

Hospital Vall d'hebron

Suport psicològic al pacient i a la familia

Ponent:  Psicooncòloga Milagros Barez

Diversos-Altres

Suport d'infermeria, cures pròpies d'infermeria relacionades amb el tractament de quimioteràpia

Ponent:  D.I. Marta Navarro

Ponent:  D.I. Andrea Cuenca

Badalona Serveis Assistencials, S.A.

Actuació del fisioterapeuta en el procés oncològic

Ponent:  D.F. Carol Garcia

10:30 - 11:00 Cafè i visita als stands

11:00 - 11:45 Actualització de la teràpia respiratòria

Moderador/a:  D.I. Anna Andrés  

Moderador/a:  D.F Vanesa Rodríguez  

Cap a l'inhalador ideal: nous sistemes d'inhalació

Ponent:  D.I. Jordi Giner

Fisioteràpia en apcients amb tractament antibiòtic inhalat

Ponent:  D.F Gerard Muñoz

Varis

12:00 - 13:30 Sessió conjunta amb metges

13:30 - 14:30 Acte inaugural

14:30 - 15:30 Dinar i visita als stands

15:30 - 16:30 Síndrome d'apnea-hipoapnea del son

Moderador/a:  D.I Alberto Bayà  

Moderador/a:  D.F. Inmaculada Castillo  

Hospital General de Granollers

Maneig a la consulta d'infermeria del SAHS

Ponent:  D.I Tomás Brinquis

Exercici físic al pacient obès amb SAHS

Ponent:  D.F. Elena Gimeno

Hospital Clínic

16:30 - 17:30 Pacient crònic pneumològic: atenció domiciliaria

Moderador/a:  D.I Lola Abil  

Hospital Municipal-Badalona

Moderador/a:  D.F Vinyet Casolivé  

Hospital de Bellvitge

Experiència en un hospital comarcal

Ponent:  D.I. Carme Busquet

Experiencia en un hospital de 3r nivell

Ponent:  D.I Maria Angels Barrio

17:30 - 18:00 cafè i visita als stands

18:00 - 18:30 Paper de la fisioteràpia en l'atenció domiciliària del pacient crònic pneumològic

Ponent:  D.F Natalia Torres  

FISIOTERAPIA, S.A.

08-04-2011 | 21:30 - 23:00 | Fàbrica Anís del Mono | Eduard Maristany, 115 (Badalona)

09-04-2011 | Sala Auditori BCIN | Polígon Les Guixeres C/ Marcua Porcius, 1 (Badalona)

09:00 - 09:30 Passi moderadors a les sessions de pòsters

Moderador/a:  D.I. Margarida Antunez  

Moderador/a:  Carlos Martinez  

Moderador/a:  Conxita Cañete  

Moderador/a:  Toni Rosell  

Moderador/a:  Javier de Gracia  

Hospital General Vall d'Hebrón

Moderador/a:  Marta Torrella  

Moderador/a:  Jordi Bugés  

Hospital Esperit Sant, Santa Coloma de Gramanet

Moderador/a:  Santi Bardagi  

Consorci Sanitari Mataró

Moderador/a:  Luis Lores  

Hospital de Sant Boi

09:30 - 10:30 Discussió

10:30 - 11:00 Cafè i visita als stands

12:00 - 12:30 Sessió commemorativa dels 30 anys de teràpies respiratòries

Moderador/a:  Dr.Frederic Manresa  

Hospital de Bellvitge

Oxigenoteràpia domiciliària

Ponent:  Dra.Rosa Güell

Hospital de Sant Pau

CPAC

Ponent:  Dr. Antoni Ferrer

Hospital N.Sra del Mar

12:30 - 13:00 Pla director

Ponent:  Dr. Joan Escarrabill  

13:00 - 13:15 Cloenda

14:30 - 14:30 Comunicacions orals

Moderador/a:  Dr. Vicente Plaza  

Hospital Clínic

Moderador/a:  Dr. Rael Vidal  

Hospital General Vall d'Hebrón

Moderador/a:  Dr. Rafael Vidal  

Hospital General Vall d'Hebrón