imatge entitat
Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències 
II Taller teòric-pràctic d'Implicació dels Metges i Infermeria d'Urgències en la Donació d'Organs i Teixits

Dijous, 20 de gener de 2011

20-01-2011 | Parc Tecnològic de la Universitat de Girona | Parc Tecnològic UdG (Girona)

08:30 - 09:00 Lliurament de documentació

09:00 - 09:30 Inauguració del curs

Presentador/a:  Dr. R. Matesanz  

Coordinador Nacional de Trasplantes

Presentador/a:  Dra. R. Deulofeu  

Directora de la Organització Catalana de Trasplantaments

Presentador/a:  Dr. P. Rimbau  

Coordinador del Curs

Presentador/a:  Dr. M. Sánchez  

President de la SOCMUE

09:30 - 10:15 Model organitzatiu Espanyol per a l'obtenció d'òrgans i trasplantaments Ampliant el nostre potencial, incorporació de nous Hospitals extractors a la xarxa catalana

Professor/a:  Dr. R. Matesanz  

Coordinador Nacional de Trasplantes

Professor/a:  Dra. R. Deulofeu  

Directora de la Organització Catalana de Trasplantaments

10:15 - 11:00 Detecció i avaluació del possible donant d'òrgans i teixits en Urgències

Professor/a:  Dra. M. A. Gispert  

Servei d'Urgències. Hospital Universitari Josep Trueta, Girona

11:00 - 11:30 Pausa - Cafè

11:30 - 12:30 Com i quan plantegem la donació a Urgències? informació veraç vs informació encoberta

Professor/a:  Dra. N. Masnou  

Direcció de Planificació i Avaluació de Trasplantaments d'Òrgans i Teixits. Hospital Vall d'Hebron, Barcelona

12:30 - 13:15 Bases pel manteniment general del potencial donant d'òrgans

Professor/a:  Dra. L. Piñeiro  

Servei de Medicina Intensiva. Hospital Universitari Josep Trueta, Girona

13:15 - 14:00 Diagnòstic clínic, instrumental i legal de la mort encefàlica

Professor/a:  Dr. J. Serena  

Cap de Servei de Neurologia. Hospital Universitari Josep Trueta, Girona

14:00 - 15:30 Dinar

15:30 - 16:00 Claus de l'entrevista de donació

Professor/a:  Dra. N. Masnou  

Direcció de Planificació i Avaluació de Trasplantaments d'Òrgans i Teixits. Hospital Vall d'Hebron, Barcelona

16:00 - 19:30 Tallers simultanis de 60 minuts de durada

16:00 - 17:00 Taller manteniment del donant

Professor/a:  Dr. P.Rimbau  

Servei d'Urgències. Hospital Univiversitari Josep Trueta, Girona

Professor/a:  Dra. G. Rognoni  

Servei de Medicina Intensiva. Hospital Universitari Josep Trueta, Girona

17:00 - 17:30 Pausa - Cafè

17:30 - 18:30 Entrevista de comunicació de males notícies, simulació

Professor/a:  Dra. N. Masnou  

Direcció de Planificació i Avaluació de Trasplantaments d'Òrgans i Teixits. Hospital Vall d'Hebron, Barcelona

18:30 - 19:30 Discussió de casos pràctics (presa de decisions)

Professor/a:  Dra. L. Piñeiro  

Servei de Medicina Intensiva. Hospital Universitari Josep Trueta, Girona

19:30 - 20:00 Cloenda de la Jornada i votació interactiva