imatge entitat
Filial de l'Alt Penedès 
XXXIIè Curs de Formació Continuada 2009-2010

Sala d'actes de l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès

03-11-2009 | Sala d'actes de l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès | Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès (Vilafranca del Penedès)

20:00 - 22:00 Patologia Vascular

Ponent:  Dr. Vicente Villalba Munera  

Metge adjunt de Cirurgia Vascular de l'Hospital d'Igualada i de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès

17-11-2009 | Sala d'actes de l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès | Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès (Vilafranca del Penedès)

20:00 - 22:00 Teràpies respiratòries domiciliàries

Ponent:  Dr. Pedro A. Anton  

Servei de Pneumologia. Hospital de Sant Pau, Barcelona

01-12-2009 | Sala d'actes de l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès | Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès (Vilafranca del Penedès)

20:00 - 22:00 Maltractaments i Atenció Primària: Models de detecció, prevenció i intervenció

Ponent:  Dr. Carlos Ranera Frauca  

Psiquiatre adjunt del CSM de Vilafranca del Penedès. Psiquiatre d'enllaç de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. Vilafranca del Pdès.

15-12-2009 | Sala d'actes de l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès | Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès (Vilafranca del Penedès)

20:00 - 22:00 Guies de pràctica clínica i revisions sistemàtiques en Atenció Primària

Ponent:  Dr. Pedro Alonso Coello  

Coordinador del desenvolupament de guies de pràctica clínica del Centre Cochrane Iberoamericà. Hospital de Sant Pau, Barcelona

12-01-2010 | Sala d'actes de l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès | Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès (Vilafranca del Penedès)

20:00 - 22:00 Otitis i patologia banal en ORL

Ponent:  Dr. Miguel Guirao Cano  

Metge adjunt del Servei d'ORL. Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, Vilafranca del Penedès

26-01-2010 | Sala d'actes de l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès | Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès (Vilafranca del Penedès)

20:00 - 22:00 Diagnòstic per la imatge: perspectives actuals

Ponent:  Dr. Lluís Donoso Pach  

Director del Centre de Diagnòstic per la Imatge, Hospital Clínic, Barcelona

09-02-2010 | Sala d'actes de l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès | Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès (Vilafranca del Penedès)

20:00 - 22:00 Incontinència d'orina en la dona i recuperació del sòl pèlvic

Ponent:  Dra. Isabel Cuenca Giralde  

Metge adjunt del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès

Ponent:  Assumpta Huguet Miró  

Llevadora de l'ASSIR de l'Alt Penedès, Vilafranca del Penedès

23-02-2010 | Sala d'actes de l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès | Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès (Vilafranca del Penedès)

20:00 - 22:00 Diagnòstic de l'hematúria. Diagnòstic de la proteïnúria

Ponent:  Dr. Màrius Morlans  

Servei de Nefrologia, Hospital Vall d'Hebron, Barcelona

Ponent:  Dr. Joaquim Camps  

Servei de Nefrologia, Hospital Vall d'Hebron, Barcelona

09-03-2010 | Sala d'actes de l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès | Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès (Vilafranca del Penedès)

20:00 - 22:00 Patologia de columna

Ponent:  Dr. Jordi Roig Mirambell  

Metge adjunt de COT de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, Vilafranca del Penedès

23-03-2010 | Sala d'actes de l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès | Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès (Vilafranca del Penedès)

20:00 - 22:00 Helycobacter pylori: Actualització

Ponent:  Dr. Josep Maria Botargues Bote  

Especialista en patologia esofago-gàstrica. Servei d'Aparell Digestiu. Hospital de Bellvitge. Hospital de Llobregat