imatge entitat
Societat Catalana de Reumatologia 
Sessions clíniques 2009-2010

Del 2 d'octubre de 2009 al 4 de juny de 2010

Moderador/a:  Esther Campoy Reolid

02-10-2009 | Hospital Residència Sant Camil | Ronda Sant Camil (Sant Pere de Ribes)

09:30 - 09:45 Sessió inaugural - Benvinguda

09:45 - 10:15 Vinyeta clínico-patològica: Infecció oportunista en un pacient amb Artritis Reumatoide

Ponent:  Elena Sirvent  

Departament de Reumatologia. Servei de Traumatologia. Hospital Residència Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

Ponent:  Ester Campoy  

Departament de Reumatologia. Servei de Traumatologia. Hospital Residència Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

Ponent:  Lidia Sanchez Riera  

Departament de Reumatologia. Servei de Traumatologia. Hospital Residència Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf

10:15 - 10:45 Comunicació 1: Fascitis Eosinofílica ( Síndrome de Shulman)

Ponent:  Dolors Grados  

Secció de Reumatologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

Ponent:  Emma Garcia Melchor  

Secció de Reumatologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

Ponent:  Sonia Minguez  

Secció de Reumatologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

Ponent:  Anna Moltó  

Secció de Reumatologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

Ponent:  Susanna Holgado  

Secció de Reumatologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

Ponent:  Lourdes Mateo  

Secció de Reumatologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

Ponent:  Alejandro Olive  

Secció de Reumatologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

Ponent:  Xavier Tena  

Secció de Reumatologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

10:45 - 11:15 Comunicació 2: Síndrome dels dits blaus: experiència en un servei de Reumatologia

Ponent:  M. Bianchi  

Servei de Reumatologia. Hospital Universitari de Bellvitge

Ponent:  P. Santo  

Servei de Reumatologia. Hospital Universitari de Bellvitge

Ponent:  J. Narvaez  

Servei de Reumatologia. Hospital Universitari de Bellvitge

Ponent:  J.M Nolla  

Servei de Reumatologia. Hospital Universitari de Bellvitge

11:15 - 11:45 Descans. Patrocinat per laboratoris SCHERING-PLOUGH

11:45 - 12:45 Conferència: Maneig actual de la infecció protèsica

Ponent:  Xavier Cabo Cabo  

Servei de Traumatologia. Hosipital Universitari de Bellvitge

12:45 - 13:45 Cas Clínic: Dona amb artitis reumatoide en teràpia biològica i afectació pulmonar

Presentador/a:  Laia Gifré  

Hospital Clínic de Barcelona

Discussor/a:  Hospital Unviersitari Germans Trias i Pujol  

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

14:00 - 15:00 Dinar

04-12-2009 | Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears - Sala3 | Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

09:30 - 10:00 Vinyeta clínico - radiològica

Malaltia de Behçet amb alteració hemàtica, pulmonar i hepato-esplènica

Ponent:  A. Ponce

Hospital General de Granollers

Ponent:  D. Cerdà

Hospital General de Granollers

Ponent:  N. Busquets

Hospital General de Granollers

Ponent:  X. Surís

Hospital General de Granollers

Ponent:  V. Ortiz Santamaria

Hospital General de Granollers

09:30 - 10:00 Sessió

Moderador/a:  Alba Erra  

Hospital Sant Rafel

10:00 - 10:30 Comunicació 1

Resposta de la tenosinovitis en RM de mà en pacients amb Artritis Reumatoide després de teràpia anti-TNF. Descripció d'un nou mètode de lectura per tenosinovitis de mà

Ponent:  MP. Lisbona

Hospital del Mar i de l'Esperança

Ponent:  J. Perich

Hospital del Mar i de l'Esperança

Ponent:  M. Almirall

Hospital del Mar i de l'Esperança

Ponent:  J. Maymo

Hospital del Mar i de l'Esperança

Ponent:  J. Carbonell

Hospital del Mar i de l'Esperança

10:30 - 11:00 Comunicació 2

Utilitat de la capil·laroscòpia periunguial en la identificació d'afecció vascular severa en malalts amb Esclerosi Sistèmica

Ponent:  Ivan Castellví

Hospitals de la Santa Creu i Sant Pau; Hospital Comarcal de l'Alt Penedès

11:00 - 11:30 Descans - Cafè

11:30 - 12:30 Conferència

Desenvolupament d'un kit diagnòstic per les malalties inflamatòries cròniques IMID-kit

Ponent:  Sara Marsal

Hospital Universitari de la Vall d'Hebron

12:30 - 13:30 Cas Clínic

Malalta de 88 anys que ingressa per estudi de poliartritis i tumoracions periarticulars de 6 mesos d'evolució

Presentador/a:  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Discussor/a:  Diana de la Fuente de Dios

Hospital Universitari de Bellvitge

05-02-2010 | Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears - Sala 3 | Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

09:00 - 14:00 Sessió obrir document Programa sessió 5 de febrer

Moderador/a:  Dacia Cerdà  

Hospital General de Granoller

09:30 - 10:00 Vinyeta clínico-radiològica

Pacient MPOC amb paràlisi bilateral de corda vocal i dispnea aguda

Ponent:  José Miguel Ruiz Martín

Unitat de Reumatologia. Hospital de Viladecans

Ponent:  Sergi Ros Expósito

Unitat de Reumatologia. Hospital de Viladecans

Ponent:  Pedro Sanz Frutos

Unitat de Reumatologia. Hospital de Viladecans

10:00 - 10:30 Comunicació 1

REMINEA: Estudi de pràctica clínica de la supressió d'infliximab en pacients que presenten remissió sota tractament amb infliximab amb Espondilitis Anquilosant

Ponent:  Xavier Juanola

Ponent:  Jordi Gratacos

Moderador/a:  Vicenç Torrente

Ponent:  Raimon Sanmartí

Ponent:  Grup Reminea

10:30 - 11:00 Comunicació 2

Anàlisi reològica del líquid sinovial

Ponent:  Xavier Tena

Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona

Ponent:  Marisol Xandri

Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona

Ponent:  Lluís Berga

Departament d'Enginyeria Hidràulica de la UPC

Ponent:  Anna Espinal

Servei d'Estadística de la UAB

Ponent:  Alejandro Olivé

Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona

11:00 - 11:30 Descans - Cafè

11:30 - 12:30 Conferència

Concepte de resistència òssia. Influència dels tractaments de l'osteoporosi sobre la densitat i qualitat de l'os

Conferenciant:  Enrique Casado Burgos

Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell

12:30 - 13:30 Cas Clínic

Pacient amb esclerodèrmia i símptomes neurològics

Presentador/a:  Pilar Santo

Hospital Universitari de Bellvitge

Discussor/a:  Patrícia Moya

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

09-04-2010 | Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears - Sala 3 | Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

09:30 - 10:00 Vinyeta clínico-radiològica

Poliartritis i lesions cutànies

Ponent:  Joana Rovira Aguilar

Mutua de Terrassa

10:00 - 10:30 Comunicació 1

Seguretat i eficacàcia de l'anti-TNF a la gent gran

Ponent:  Noemí Busquets

Hospital General de Granollers

Ponent:  Vera Ortiz

Hospital General de Granollers

Ponent:  Andrés Ponce

Hospital General de Granollers

Ponent:  Dacia Cerdà

Hospital General de Granollers

Ponent:  Xavier Surís

Hospital General de Granollers

10:30 - 11:00 Comunicació 2

Streptoccoccus pyogenes: la bactèria comecarne

Ponent:  E. Garcia Casares

Servei de Reumatologia. Hospital Municipal de Badalona

Ponent:  L. Mateo

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Ponent:  E. Garcia Melchor

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Ponent:  S. Minguez

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Ponent:  A. Moltó

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Ponent:  A. Olivé

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Ponent:  S. Holgado

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Ponent:  J. Cañellas

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Ponent:  X. Tena

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

11:00 - 11:30 Descans - Cafè

11:30 - 12:30 Conferència

Medicina i propietat industrial

Conferenciant:  Nèstor Coromines

Enginyer Consultor de patents i propietat industrial

12:30 - 13:30 Cas clínic

Dona de 55 anys amb vertígen, hipoacúsia, alteracions oculars i lesions

Presentador/a:  Emilia Corica

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Discussor/a:  Clara Molina

Hospital Universitari de la Vall d'Hebron

04-06-2010 | Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears - Sala 3 | Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

09:00 - 14:00 Sessió

Moderador/a:  José Goméz Puerta  

Hospital Clínic. Barcelona

09:30 - 09:50 Vinyeta Clínico-radiològica

Mans molsudes i poliartràlgies

Ponent:  D. Cerdà

Hospital Comarcal Moisès Broggi, Sant Joan Despí

Ponent:  H. Corominas

Hospital Comarcal Moisès Broggi, Sant Joan Despí

Ponent:  D. Reina

Hospital Comarcal Moisès Broggi, Sant Joan Despí

Ponent:  R. Figols

Hospital Comarcal Moisès Broggi, Sant Joan Despí

09:50 - 10:20 Comunicació 1

Destrucció de la matriu cartilaginosa

Ponent:  Jordi Monfort Faure

Hospital del Mar - IMAS, Barcelona

Importància de les molècules no col·làgenes

Ponent:  Jordi Monfort Faure

Hospital del Mar - IMAS, Barcelona

10:20 - 10:50 Comunicació 2

Ecografia articular en l'artritis idiopàtica juvenil (AIJ)

Ponent:  Consuelo Modesto Caballero

Hospital Universitari de la Vall d'Hebron

10:50 - 11:15 Descans - Cafè

11:15 - 12:15 Conferència

Pla director de les malalties de l'aparell locomotor

Conferenciant:  Marta Larrosa

Conferenciant:  Xavier Surís

12:15 - 12:30 Lliurament de Beques

12:30 - 14:00 Assemblea General Ordinària

Reservada als membres de la Societat Catalana de Reumatologia