imatge entitat
Filial del Maresme 
XIX Curs de Ventilació Mecànica Bàsica, pràctica i teòrica

Dijous 20 i divendres 21 de novembre de 2014. Sala d'actes i aula d'activitats de l'hospital de Mataró

Observacions: La Ventilació mecànica (VM) és un recurs terapèutic en els serveis de Medicina Intensiva, Medicina d‘Urgències i Emergències, Anestesiologia emergència pre-hospitalària, i en els mitjans de transports medicalitzats. Com tota tècnica terapèutica suposa la necessitat d'adquirir habilitats i coneixements teòrics bàsics que permetin utilitzar la VM en qualsevol circumstància inicial, sense entrar en la complexitat pròpia de les àrees de Cures Intensives i Reanimació. La correcta realització de la VM està lligada a una pràctica que només s'aconsegueix amb el temps. Però sense uns coneixements teòrics previs, aquesta no es pot dur a terme d'una manera acurada.

Plantegem els continguts del curs des d'una vessant teòrica i pràctica i està adreçat a metges i infermeria que desenvolupen la seva tasca professional en qualsevol dels serveis esmentats, essent especialment útil per als que s'incorporen en aquets serveis, molt especialment a metges residents i per a aquells professionals de centres que no disposen d'UCI per han de tractar i mantenir al pacient en VM mentre no pot ser traslladat.

20-11-2014 | Sala d'actes de l'hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (Mataró - 08304)

08:30 - 09:00 XIX Curs de Ventilació Mecànica obrir document XIX Curs de Ventilació Mecànica Bàsica, pràctica i teòrica

09:10 - 10:30 Bases de fisiopatologia respiratòria i Principis físics de la ventilació mecànica

11:00 - 11:30 Via aèria artificial. Oxigenoteràpia

11:30 - 12:30 Suport del pacient en VM. Sedoanalgèsia i relaxació. Pautes en diferents situacions.

12:30 - 13:15 V. Mecànica: Indicacions, conseqüències fisiològiques, paràmetres, mètodes ventilatoris.

14:30 - 15:00 VM no invasiva. Indicacions. Tècnica. Tipus de mascareta. Factors pronòstics. Contraindicacions.

15:00 - 20:00 Via aèria artificial i Megacode. PRÀCTIQUES

21-11-2014 | Sala d'actes i aula d'activitats de l'hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (Mataró - 08304)

09:00 - 09:30 La visió del propi malalt. La comunicació amb el malalt intubat.

09:30 - 10:30 Adaptació de la ventilació mecànica a la patologia de base.

11:00 - 12:00 Suport hemodinàmic. Resum dels conceptes més importants

12:00 - 12:45 Complicacions de la ventilació mecànica lligades a la via aèria artificial i a la pròpia VM

12:35 - 13:15 Supressió de la ventilació mecànica. Criteris per a la desconnexió. Mètodes.

14:30 - 18:00 PRÀCTIQUES: Discussió de casos clínics en grups