imatge entitat
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor 
Curs teoricopràctic de maneig de la via aèria

11-13 de març de 2013 | Campus de Bellvitge

11-03-2013 | Campus de Bellvitge | Feixa Llarga, s/n (Pavelló de Govern) (08907 Hospitalet de Llobregat)

09:00 - 09:30 Presentació del Curs

Ponent:  Antoni Sabaté  

09:30 - 11:30 Taller 1. Anatomia via aèria. Via aèria quirúrgica sobre cadàver

Anatomia de la via aèria

Ponent:  Joan Moya Amorós

Sala de Dissecció. Campus de Bellvitge

Dissecció de la via aèria

Ponent:  R. Ramos

Ponent:  I. Macià

Via aèria quirúrgica

Ponent:  Manel Mañós Pujol

Ponent:  R. Ramos

Ponent:  I. Macià

Pràctiques sobre cadàver

11:30 - 14:00 Taller 2. Valoració via aèria

Algoritme de predicció i avaluació de la via aèria

Ponent:  E. Massó

Algoritme de maneig de la via aèria difícil de la SCARTD

Ponent:  Albert Pi López

46225832H

Casos clínics

14:00 - 15:30 Dinar de treball

15:30 - 17:30 Taller 3. Mascareta laríngia

Avenços en mascareta laríngia

Ponent:  C. Martínez Castro

Mascaretes laríngies de rescat: Fastrach i C-Trach

Ponent:  Xavier González Compta

Maneig de la via aèria a urgències

Ponent:  M. Koo

Casos clínics i pràctiques amb els diferents dispositius

12-03-2013 | Campus de Bellvitge | Feixa Llarga, s/n (Pavelló de Govern) (08907 Hospitalet de Llobregat)

09:00 - 14:00 Taller 4. Fibrobroncoscòpia

Què hi ha de nou amb fibrobroncoscòpia?

Ponent:  A. Villalonga

Intubació oral amb fibroscopi

Ponent:  Ricard Valero Castell

Intubació nasal amb fibroscopi

Ponent:  M. J. Castro

Pràctiques d'intubació amb fibrobroncoscopi

14:00 - 15:30 Dinar de treball

15:30 - 17:30 Taller 5. Videolaringoscopis

Situació actual dels diferents videolaringoscopis. Videolaringoscopis amb canal

Ponent:  P. Casals

Viceolaringoscopis sense canal

Ponent:  P. Vila

Pràctiques amb els diferents dispositius

13-03-2013 | Campus de Bellvitge | Feixa Llarga, s/n (Pavelló de Govern) (08907 Hospitalet de Llobregat)

09:00 - 14:00 Taller 6. Maneig de la via aèria en situacions especials

Maneig de la via aèria a pediatria

Ponent:  E. Andreu

Ponent:  Erika Schmucker Agudelo

Maneig de la via aèria en pacients especials: obesitat, estómac ple

Ponent:  Immaculada Camprubí Socials

Maneig de la via aèria en la pacient embarassada

Ponent:  R. Borràs

Casos clínics

14:00 - 15:30 Dinar de treball

15:30 - 18:30 Sessió

Intubació i ventilació unipulmonar

Ponent:  Rosa M. Villalonga Vadell

Maneig de la via aèria en àrees intervencionistes i/o allunyades de quiròfan

Ponent:  C. Añez

Extubació en el pacient amb via aèria difícil. Factors predictius. Tècniques de rescat de la via aèria

Ponent:  T. Gracia

Casos clínics

18:30 - 20:00 Taller 7. Maneig pacient politraumatitzat

Maneig del pacient politraumatitzat i en situacions d'emergència

Ponent:  I. Ornaque

Casos clínics. Pràctiques de diferents situacions crítiques

20:00 - 20:30 Cloenda del Curs