imatge entitat
Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia 
XXXIV Diada de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia
Diagnòstic integrat de les hemopaties malignes

Divendres, 18 de juny de 2010 | Auditori | 9h

18-06-2010 | Auditori

08:30 - 09:00 Liurament de la documentació

09:00 - 09:15 Benvinguda i introducció

Coordinador/a:  M Rozman  

Hospital Clínic, Barcelona

Coordinador/a:  F Solé  

Hospital del Mar, Barcelona

09:15 - 11:15 Síndromes mielodisplàsiques i mieloproliferatives

Moderador/a:  Francesc Solé  

Hospital del Mar, Barcelona

09:15 - 09:45 Diagnòstic integrat de les síndromes mielodisplàsiques

10:00 - 10:30 Diagnòstic integrat de les neoplàsies mieloproliferatives

10:30 - 10:45 Cas clínic

Ponent:  Jesús Mª Hernández Rivas  

Hospital clínico universitario de Salamanca

10:45 - 11:15 Discussió

11:15 - 11:45 Pausa - cafè

11:45 - 13:30 Síndromes limfoproliferatives cròniques

Moderador/a:  Maria Rozman  

Hospital Clínic, Barcelona

11:45 - 12:15 Diagnòstic integrat de les síndromes limfoproliferatives cròniques

12:15 - 12:30 Cas clínic

12:30 - 13:00 Aportació dels 'microarrays' al diagnòstic de les síndromes limfoproliferatives cròniques

Ponent:  Andreas Rosenwald obrir document Aggressive B-cell lymphomas and gene expression profiling – towards individualized therapy ?

Institut für pathologie. Universität Würzburg, Deuchland

13:00 - 13:30 Discussió

13:30 - 15:00 Dinar

15:00 - 17:45 Leucèmies agudes

Moderador/a:  Maria Rozman  

Hospital clínic, Barcelona

Moderador/a:  Francesc Solé  

Hospital del Mar, Barcelona

15:00 - 15:30 Diagnòstic integrat de la leucèmia mieloide aguda

15:30 - 15:45 Cas clínic

15:45 - 16:15 Diagnòstic integrat de la leucèmia limfoblàstica aguda

16:15 - 16:30 Cas clínic

Ponent:  Josep Maria Ribera obrir document Diagnóstic Integrat de la Leucèmia Limfoblàstica aguda

Hospital universitari germans Trias i Pujol

16:30 - 17:00 Discussió

17:00 - 17:30 Aportació dels 'microarrays' al diagnòstic de la leucèmia mieloide aguda

Ponent:  Peter Valk obrir document Contribution of microarrays in Acute Myeloid Leukemia diagnostics

Erasmus Universiteit M. Rotterdam, Holland

17:30 - 17:45 Discussió

17:45 - 18:00 Conclusions i cloenda