imatge entitat
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor 
Curs d'Anestesia Inhalatoria a baixos fluxes

Dies 19, 20 i 21 de gener a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques

Director/a:  Dr. J. Mas Marfany

Director i ponent

19-01-2010 | Sala 3

16:00 - 20:00 Termodinàmica i dissolucions aplicades als gasos anestèsics. Exemples pràctics

16:00 - 20:00 Descripció i peculiaritats de les actuals estacions d' anestèsia

16:00 - 20:00 Farmacocinètica de l' oxigen i del anhídrid carbónic(CO2). Consum i producció. Absorció de CO2. Cal sodada. Característiques físiques i productes de degradació

20-01-2010 | Sala 8

16:00 - 20:00 Farmacocinètica de l'anestèsia inhalatòria

16:00 - 20:00 Comportament clínic dinàmic del circuit circular a fluxos mínims

16:00 - 20:00 Utilització clínica i situacions especials

21-01-2010 | Sala 10

16:00 - 20:00 Ventilació mecànica amb circuits circulars de gran volum (Cirurgia Hiperbàrica)

16:00 - 20:00 El software DMR. Càlcul de ventilació. Mètode M.A.A.S. i càlcul del valor DIAL