imatge entitat
Societat Catalana de Pediatria 
I Curs Genèric d'instructors en Suport Vital Pediàtric (Curs de formació de formadors, línia SVAP)

27,28 i 1 de març de 2014|L'Aadèmia-Can Caralleu

27-02-2014 | 08:00 - 21:00 | Sala 7

27-02-2014 | 08:00 - 21:00 | Sala 8

27-02-2014 | 08:00 - 21:00 | Sala 1

28-02-2014 | 08:00 - 21:00 | Sala 3

28-02-2014 | 08:00 - 21:00 | Sala 4

28-02-2014 | 08:00 - 21:00 | Sala 1

01-03-2014 | 08:00 - 15:00 | Sala 3

01-03-2014 | 08:00 - 15:00 | Sala 4

01-03-2014 | 08:00 - 15:00 | Sala 1