imatge entitat
Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac 
Curs Bàsic en el Maneig del Tabaquisme

Del 3 de març al 7 d'abril de 2014|17:00h|L'Acadèmia - Can Caralleu

03-03-2014 | Sala 2

17:30 - 18:30 Epidemiologia i història del tabaquisme

Ponent:  Ester Valle obrir document HISTÒRIA DEL TABAQUISME I EPIDEMIOLOGIA

Cap de Valldoreix

El procés del consum de tabac: inici, factors determinants del consum

Prevalença Espanya / Catalunya

18:45 - 20:00 El tabaquisme: una malaltia addictiva crònica

Ponent:  Carles Fontanals  

Les bases de l'addició al tabac

El component social/psicològic i químic del tabac

El tabac i els seus components

El fum del tabac

Fumador passiu: definició

Malalties associades al FAT

Malaltia cardiovascular i tabac

20:00 - 20:30 Patologia associada al consum de tabac

Ponent:  Jacobo Sellarés Torres obrir document 4a Edició : Curs bàsic en el maneig del tabaquisme: DIAGNÒSTIC DEL TABAQUISME

Hospital Clínic, Barcelona

Mortalitat atribuïble

Malaltia respiratòria i tabac

Càncer i tabac

10-03-2014 | Sala 9

17:30 - 20:30 Diagnòstic del tabaquisme

Ponent:  Jacobo Sellarés Torres  

Hospital Clínic, Barcelona

Història tabàquica bàsica

Test de Fargestrom

Test de Richmond

Bases teòriques de les fases de canvi: Prohaska

Determinació dels nivells de CO

L'entrevista bàsica

20-03-2014 | Sala 2

17:30 - 18:30 Estructura de la intervenció breu. Exemples pràctics

Ponent:  Cristina Masuet  

18:40 - 19:40 Taller: tècniques motivacionals en les intervencions contra el tabaquisme

Ponent:  Antoni Baena  

Hospital Universitari Bellvitge, Hospitalet Llobregat

Ponent:  Àngela Martínez Picó  

27-03-2014 | Sala 2

17:30 - 19:30 Tractament farmacològic del tabaquisme

Ponent:  Josep Maria Sanchez obrir document Tractament farmacològic del tabaquisme

Hospital Universitari Vall dHebron, Barcelona

19:45 - 20:30 Tabac i gestació

03-04-2014 | Sala 9

17:30 - 18:30 Taller: exemples pràctics del maneig farmacològic

Ponent:  Marta Banque  

Hoapital del Mar, Barcelona

18:45 - 19:30 Organització i aspectes pràctics d'un programa d'intervenció sobre el tabaquisme

Ponent:  Pere Plana  

19:30 - 20:30 Intervencions en front del tabaquisme en pacients amb patologia dual

07-04-2014 | Sala 2

17:30 - 19:30 Aval·luació final del curs. Casos de rol play en petits grups (4-5 persones) per avaular les capacitats de l'alumne en situació real.

Coordinador/a:  Jacobo Sellarés Torres  

Hospital Clínic, Barcelona

19:30 - 20:00 Clausura del curs

Coordinador/a:  Marta Chuecos