imatge entitat
Societat Catalana de Cardiologia 
El control de la malaltia cardiovascular crònica en el sistema de salut
Curs de Formació Continuada

16 de novembre de 2012 a Girona

16-11-2012 | Sala d'actes - 2ª planta de la Facultat de Medicina de Girona | Emili Grahit, 77 (Girona)

09:00 - 10:00 La insuficiència cardíaca crònica

Moderador/a:  Júlia Roure  

Hospital Josep Trueta, Girona

Paper del metge de família

Ponent:  Joan Cabratosa Plà obrir document Insuficiència Cardíaca Crònica

CAP Figueres

Control a domicili d'infermeria

Ponent:  Yolanda Farré obrir document CONTROL A DOMICILI D'INFERMERIA

ABS Girona

Organització de les clíniques d'I.C.

Ponent:  Lluïsa Garcia obrir document ORGANITZACIÓ DE LES CLÍNIQUESD'INSUFICIÈNCIA CARDÍACA

Hospital Josep Trueta, Girona

Debat

10:00 - 11:00 La Fibril.lació Auricular

Moderador/a:  Daniel Bosch  

Hospital Josep Trueta, Girona

Maneig de la FA de nou diagnòstic

Ponent:  Helen Valenzuela obrir document Manejo de la Fibrilación Auricular de nuevo diagnóstico

Hospital de Figueres

Control anticoagulants

Ponent:  Anna Bustins obrir document Maneig del pacient en tractament amb AVKs

Hospital Josep Trueta, Girona

Noves teràpies

Ponent:  Jaime Aboal obrir document Nuevos anticoagulantes en el tratamiento de la fibrilación auricular

Hospital Josep Trueta, Girona

Debat

11:00 - 11:30 Descans, cafè

11:30 - 12:30 La Cardiopatia Isquèmica

Moderador/a:  Maria Berenguel  

Hospital Santa Caterina, Girona

Control dels factors de risc

Malaltia coronària crònica estable

Ponent:  Gabriel Vázquez Oliva obrir document Malaltia Coronària Crònica Estable

Hospital de Blanes

Rehabilitació cardíaca

Debat

12:30 - 13:30 Les cardiopaties cròniques en el pacient ancià

Moderador/a:  Josep Mª Frigola  

Hospital Santa Caterina, Girona

Maneig de la IC

Ponent:  Arola Armengou obrir document INSUFICIÈNCIA CARDÍACA EN L'ANCIÀ

Hospital Josep Trueta, Girona

Maneig de la cardiopatia isquèmica

Ponent:  Moisés Barrantes obrir document MANEJO DE LOS SINDROMES CORONARIOS AGUDOS EN EL ANCIANO

Hospital de Palamós

Polimedicació

Ponent:  Mariona Nadal obrir document De la polimedicació a la DESPRESCRIPCIÓ

Hospital Josep Trueta, Girona

13:30 - 14:00 Fi de l'acte