imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona 
Jornada de Litiasis Urinària

Col.legi de Metges Tarragona

23-01-2014 | Col.legi Oficial de Metges | Via de l'Imperi Romà,11 bis (Tarragona)

16:30 - 17:00 Presentació del curs. Resum històric de la patologia litiàsica urinària.

Introductor/a:  Jaume Benages Pamies  

17:00 - 17:40 Maneig del còlic nefrític en un servei d'urgències.

Ponent:  Anna Palau i OSwaldo Troiano  

17:40 - 18:00 Paper dels consells higiènico dietètics en la prevenció de la litiasi. Tractament mèdic de la litiasi.

Ponent:  Inmaculada Pozuelo Fernandez  

18:00 - 18:45 Diagnòstic i tractament de la litiasis no expulsiva (litotrípsia extracorpòria i litogragmentació quirúrgica).

Ponent:  Juan Manuel Miguel Tacchino  

18:45 - 19:00 Casos Clínics

19:00 - 20:00 Discussió i col·loqui.

20:00 - 21:00 Conferència magistral a càrrec del Dr.

Ponent:  Pascual Gonzalez Urendez