imatge entitat
Societat Catalanobalear de Fisioteràpia 
De l'evidència científica a la pràctica clinica en fisioteràpia

Divendres, 14 de juny 2013 | 15:30h | Sala 5 L'Acadèmia - Can Caralleu

Observacions: INSCRIPCIÓ OBERTA
Imprescindible Inscripció prèvia enviant noms i cognoms, fotocòpia de la targeta de l'ACMSCB i del títol o resguard de Fisioteràpia
Enviar la sol·licitud d'inscripció: [email protected]
Taller gratuït per als socis. Els no socis han de pagar 10€ a la recepció de l'Acadèmia el mateix dia del taller.
Taller només per a fisioterapeutes titulats.

14-06-2013 | Sala 5

15:30 - 16:00 Fisioteràpia basada en l'evidència

Ponent:  Antoni Morral Fernandez  

16:00 - 16:30 Nivells d'evidència científica i graus de recomanació

16:30 - 20:30 Disseny d'una estratègia de cerca

Convertir el problema en una pregunta clínica estructurada

Escollir els termes de cerca

Identificar els descriptors. Llenguatge lliure versus llenguatge controlat

Combinar-los amb operadors "booleanos"

Considerar l'aplicació de filtres

Elecció i aplicació de l'estratègia

Valoració dels resultats de la cerca