imatge entitat
Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria 
Vlll Jornada de la Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria

Divendres, 15 de juny de 2012 a l'Auditori Can Calderon de Viladecans

15-06-2012 | Auditori Can Calderon | Polígon Can Calderon - Avinguda del segle XXl (Viladecans)

09:00 - 09:25 Recepció i entrega de materials

09:25 - 09:35 Inauguració de la jornada

Ponent:  Javier Tapia Martínez  

Ponent:  Magí Raich Brufau  

09:35 - 10:00 Conferència inaugural: Clínics i gestors treballant per oferir alternatives a l'Hospitalització Convencional: l'exemple de la CMA

Ponent:  Xavier Corbella Virós  

10:00 - 11:00 Tipus d'unitats en CMA. Pros i Contres.

Moderador/a:  Jordi Colomer Mascaró  

Unitat Autònoma de l'HU Germans Trias i Pujol

Ponent:  Josefina Bassons Herbera

Unitat Satèl·lit de l'HU Vall d'Hebron

Ponent:  Pere Cabré Fabré

Unitat Autònoma amb curta estada de l'Hospital Clínic

Ponent:  Teresa Anglada

Unitat Integrada de l'Hospital de Mataró ( CSdM)

Ponent:  Miquel Prats Maeso

11:00 - 11:20 Cofee Break

11:20 - 12:20 Gestió de la recuperació postoperatòria en CMA

Moderador/a:  Maria José Linares Gil  

L'Hospital i l'Atenció Primària coordinats en la gestió de la recuperació postoperatòria en CMA

Ponent:  Jordi Monedero Boado

Recuperació postoperatòria en CM: circuits i resultats de l'Hospital de Viladecans. Com millorar?

Ponent:  Lourdes Gonzalvo Heras

Recuperació postoperatòria tardana i morbimortalitat en CMA. Quines dades tenim?

Ponent:  Josep Maria Puigcercós Fusté

12:20 - 13:40 Especialitats en CMA. Tecnologia i Innovació

Moderador/a:  Eduardo Jesús Jaurrieta Mas  

Vaportització prostàtica en règim ambulatori: la nostra experiència

Ponent:  Alcides Ivan Meza Martines

Ponent:  Santiago Capdevila Querol

Cirurgia de tiroides a CMA

Ponent:  Pablo Moreno Llorente

Sedació per infermeria en procediments invasius de digestologia.

Ponent:  Mar Noguera Sopeña

Ponent:  Estefania Gustems Carmona

Utilització de l'ecografia com a eina de millora als procediments anetèsics en CMA

Ponent:  Domingo Blanco Vargas

13:40 - 14:00 Discussió

14:00 - 14:15 Cloenda

Ponent:  Maria Jose Linares  

Ponent:  Magí Raich Brufau  

14:15 - 15:00 Assemblea de la SCCMA