imatge entitat
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor 
Curs sobre metodologia del procés científic en anestesiologia

Del 28 de gener al 30 gener de 2013| Sala 5

28-01-2013 | Sala 5

09:00 - 09:15 Entrega de documentació

09:15 - 09:30 Presentació del Curs

Presentador/a:  J. C. Ortiz  

Facultatiu especialista. Institut Puigvert

Presentador/a:  S. Sabaté  

Facultatiu especialista. Institut Puigvert

Presentador/a:  J. Roldan  

Cap de servei. Hospital General de Catalunya

09:30 - 10:30 Què és l'estadística?

Ponent:  J. Roldan  

Cap de servei. Hospital General de Catalunya

10:30 - 11:30 Fases d'un anàlisi estadístic

Ponent:  J. Roldan  

Cap de servei. Hospital General de Catalunya

11:30 - 12:00 Descans

12:00 - 14:00 Anàlisi exploratori de les dades

Ponent:  J. Roldan  

Cap de servei. Hospital General de Catalunya

14:00 - 15:00 Dinar de treball

15:00 - 17:00 Introducció al SPSS

Ponent:  S. Sabaté  

Facultatiu especialista. Institut Puigvert

17:00 - 17:30 Descans

17:30 - 18:15 Anàlisi exploratori de les dades (1)

Ponent:  J. Roldan  

Cap de servei. Hospital General de Catalunya

18:15 - 18:30 Descans

18:30 - 20:00 Anàlisi exploratori de les dades (2)

Ponent:  S. Sabaté  

Facultatiu especialista. Institut Puigvert

20:00 - 20:00 Fi de les activitats del dia

29-01-2013 | Sala 5

09:00 - 10:00 Concepte d'indiferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística rellevància clínica. Potència estadística i importància de la mida mostral

Ponent:  J. Roldan  

Cap de servei. Hospital General de Catalunya

10:00 - 10:30 Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant

Ponent:  J. C. Ortiz  

Facultatiu especialista. Institut Puigvert

10:30 - 11:00 Descans

11:00 - 12:00 Comparació de mitjanes

Ponent:  J. C. Ortiz  

Facultatiu especialista. Institut Puigvert

12:00 - 13:00 Comparació de proporcions

Ponent:  S. Sabaté  

Facultatiu especialista. Institut Puigvert

Ponent:  S. Sabaté  

Facultatiu especialista. Institut Puigvert

13:00 - 14:00 Correlació i regressió

Ponent:  J. Roldan  

Cap de servei. Hospital General de Catalunya

14:00 - 15:00 Dinar de treball

15:00 - 16:30 Comparació de mitjanes

Ponent:  J. C. Ortiz  

Facultatiu especialista. Institut Puigvert

16:30 - 17:30 Descans

17:00 - 18:30 Comparació de proporcions

18:30 - 19:00 Descans

19:00 - 20:00 Correlació i regressió

Ponent:  J. Roldan  

Cap de servei. Hospital General de Catalunya

20:00 - 20:00 Fi de les activitats del dia

30-01-2013 | 09:00 - 14:00 | Sala 5

30-01-2013 | Sala 3

15:00 - 16:00 Regressió i logística

Ponent:  S. Sabaté  

Facultatiu especialista. Institut Puigvert

16:00 - 17:00 Regressió lineal i múltiple

Ponent:  J. C. Ortiz  

Facultatiu especialista. Institut Puigvert

17:00 - 17:30 Descans

17:30 - 19:00 Anàlisi de supervivència

Ponent:  J. Roldan  

Cap de servei. Hospital General de Catalunya

19:00 - 20:00 Medicina basada en l'evidència: metanàlisi

Ponent:  J. Roldan  

Cap de servei. Hospital General de Catalunya

20:00 - 21:00 Dinar de treball

21:00 - 22:00 Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques

Ponent:  Lluís Gallart  

Cap clínic. Parc de Salut Mar. Professor associat. Universitat Autònoma de Barcelona

22:00 - 23:00 Habilitats per a efectuar presentacions efectives. La presentació oral en medicina

Ponent:  Roser Garcia-Guasch  

Cap clínic. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Professora associada. Universitat Autònoma de Barcelona

23:00 - 24:00 Normes de publicació escrita. Elaboració de la publicació

Ponent:  Jorge Castillo  

Antic Cap clínic. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

24:00 - 24:00 Clausura del Curs