imatge entitat
Societat Catalana de Farmàcia Clínica 
XVI Jornada Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Farmacoteràpia sense fissures: conciliació de la medicació.

Dimarts, 15 de juny 2010

15-06-2010 | Auditori

08:30 - 09:00 Recepció i lliurament de la documentació

09:00 - 09:30 Inauguració oficial

Ponent:  Honorable Sra. Marina Geli  

Consellera de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

Ponent:  Prof. Josep-Antoni Bombí Latorre  

President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Ponent:  Sr. Jordi de Dalmases Balañà  

President del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

Ponent:  Dr. Joan-Antoni Schoenenberger Arnáiz  

President de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica.

Ponent:  Il·lm. Dr. Joan Esteva de Sagrera  

Degà de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

09:30 - 11:00 Sessions magistrals

El Model Escocès de continuïtat assistencial.

Ponent:  Patty Murray obrir document Pharmacy Strategy

Director of Pharmacy. NHS Lothian Pharmacy Department. Royal Edinburgh Hospital, UK.

La gestió del medicament en entorns integrats.

Ponent:  Josep-Lluís Segú Tolsa

Director de Consultoria del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSSC).

11:30 - 13:00 Taula rodona 1. Conciliació de la medicació. L'ampolla mig plena, l'ampolla mig buida?

Moderador/a:  Laura Tuneu Valls  

Farmacèutica adjunta de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Ponent:  Conxita Lisón Roca - Pacient  

Delegada de l'Associació de pacients portadors de vàlvules cardíaques de Catalunya (POVAAC).

Ponent:  Santiago Tomás Vecina - Metge  

Director General del Servei d'Urgències i Emergències de l'Hospital Municipal de Badalona-Badalona Serveis Assistencials. Membre de la Junta Directiva SEMES.

Ponent:  Isabel Rosich Martí - Farmacèutica  

Coordinadora de Farmàcia. Servei d'Atenció Primària Alt Penedès Garraf, ICS.

Ponent:  Helen Fernández Pavón  

Infermera gestora de casos del Baix Llobregat - Litoral, ICS

13:00 - 14:30 Taula rodona 2. 'Jo concilio, tu concilies, ell concilia'. Experiències de continuïtat en la farmacoteràpia al nostre entorn.

Moderador/a:  Joan-Antoni Schonenberger Arnáiz  

15:30 - 16:30 Tallers pràctics. Com implantar un programa de conciliació al nostre centre?

16:30 - 17:00 Presentació resultats 3ª Edició Beca Joaquim Bonal.

Ponent:  Anna Aragonés Eroles  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida

17:00 - 17:30 Conclusions i cloenda.

Ponent:  Alba Prat Casanovas  

Membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica.

15-06-2010 | 15:00 - 17:00 | Sala 8

15-06-2010 | 15:00 - 17:00 | Sala 9