imatge entitat
Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències 
Taller teòric-pràctic de formació continuada d'instructors en triatge estructurat basat en el web_e-PAT v4: Model Andorrà de Triatge (MAT)/ Sistema Español de Triaje (SET)

Del 30 de novembre de 2009 al 15 de març de 2010

30-11-2009 | 70 hores taller a distància i 8 hores presencial | Lliure (Lliure)

01:00 - 24:00 Mòdul a Distància

Actualització en triatge estructurat basat en el web_e-PAT v4

01:00 - 24:00 1ª Unidad didáctica: El web-e-PAT como herramienta docente y homogeneizadora del triaje:

Dinámica de mejora del web_e-PAT: Un instrumento vivo y en continua mejora.

01:00 - 24:00 2ª Unidad didáctica: Nuevo abordaje clínico del triaje basado en el web_e-PAT v4:

Eliminación del concepto de síntoma guía.

Eliminación del concepto de categoría sintomática en el triaje. La clasificación en base a síntomas y signos en la nueva versión del web_e-PAT.

Eliminación del concepto de discriminante.

Clasificación de motivos de consulta normalizada.

01:00 - 24:00 3ª Unidad didáctica: Estandarización de motivos de consulta:

Clasificación de motivos de consulta en el web_e-PAT v4.

Relaciones entre los motivos de consulta y las categorías sintomáticas.

01:00 - 24:00 4ª Unidad didáctica: Abordaje del paciente que requiere reanimación, contención o ayuda al parto (Niveles I).

01:00 - 24:00 5ª Unidad didáctica: Evaluación del estado general:

Signos y constantes vitales.

Abordaje del dolor en el triaje.

Abordaje del estado emocional.

01:00 - 24:00 6ª Unidad didáctica: Evaluación del riesgo y escalas de gravedad:

Evaluación del riesgo en el triaje basado en el web-e-PAT v4.

Descripción de las diferentes escalas de gravedad incorporadas al web_e-PAT.

01:00 - 24:00 7ª Unidad didáctica: Categorízación sintomática del nuevo web_e-PAT.

01:00 - 24:00 8ª Unidad didáctica: El triaje pediátrico.

Estado actual del triaje estructurado pediátrico.

El proceso de transformación y validación de la escala pediátrica del web_e-PAT v4.

Abordaje del niño en el triaje.

La escala pediátrica del web_e-PAT v4.

01:00 - 24:00 9ª Unidad didáctica: Análisis de escenarios y casos prácticos .

Examen de casos prácticos: Solución de supuestos clínicos con ayuda del web_e-PAT v4.

09:30 - 19:00 Mòdul presencial

Novetats en triatge d'urgències estructurat. Discussió d'actualització i tendències de futur.

El Model Andorrà de Triatge (MAT)/Sistema Español de Triaje (SET) com a eina de millota de l'assistència a les urgències i emergències: Millora de la dinàmica assistencial vinculada al triatge. Discussió d'actualització i tendències de futur.

Discussió sobre les millores estructurals i funcionals dels serveis d'urgències en base al MAT/SET. Discussió d'actualització i tendències de futur.

Discussió i aclariment dels aspectes més significatius de les novetats en les bases conceptuals del MAT/SET de l'adult i pediàtric.

Discussió de casos clínics complexos