L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Societat Catalana de Nefrologia 
XXVIII Reunió anual de la Societat Catalana de Nefrologia

Dies 3 i 4 de maig de 2012 - Hotel Ciutat de Tarragona

03-05-2012 | Hotel Ciutat de Tarragona | . (Tarragona)

08:30 - 09:00 Lliurament de la documentació

09:00 - 10:30 Comunicacions Orals: Diàlisi

10:30 - 11:00 Inauguració oficial

11:00 - 11:30 Pausa - Cafè

11:30 - 13:00 Primera taula rodona: Ronyó i disproteïnèmies

Moderador/a:  José Ballarín  

Fundació Puigvert. Barcelona

Moderador/a:  Alberto Martínez Vea  

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Mieloma i insuficiència renal aguda

Ponent:  Joan Bladé

Hospital Clínic de Barcelona

Tractament del ronyó de mieloma amb "high cut-off dialysis membranes"

Ponent:  Colin Hutchinson

Renal Institute. Birmingham, Regne Unit

Nous tractaments de l'amiloïdosi AL

Ponent:  Maite Civeira

Hospital Clínic de Barcelona

13:00 - 13:30 Presentació de les dades del registre de malalts renals de Catalunya

13:30 - 15:30 Dinar de treball

15:30 - 17:15 Segona taula rodona: Afectació cardíaca en el pacient amb malaltia renal crònica terminal

Moderador/a:  Aleix Cases  

Hospital Clínic de Barcelona

Moderador/a:  Alfredo Bardají  

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Podem millorar el risc cardiovascular en la malaltia renal crònica?

Ponent:  Aleix Cases

Hospital Clínic de Barcelona

Síndrome coronària aguda en hemodiàlisi

Ponent:  Alfredo Bardají

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Arítmies cardíaques i mort sobtada en hemodiàlisi

Ponent:  Eduardo Vázquez

Complejo Hospitalario de Jaén

Insuficència cardíaca en hemodiàlisi

Ponent:  Xavier García-Moll

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

17:15 - 17:45 Pausa - Cafè

17:45 - 18:45 Comunicacions Orals: Nefrologia clínica

18:45 - 19:15 Estudis SCN

19:15 - 20:15 Assemblea SCN

21:30 - 21:30 Sopar oficial de la reunió

04-05-2012 | Hotel Ciutat de Tarragona | . (Tarragona)

09:45 - 10:45 Comunicacions orals: Trasplantament renal

10:45 - 11:00 Pausa Cafè

11:00 - 12:00 Sessió de Pòsters

11:30 - 13:00 Tercera taula rodona: Trasplantament renal: Què ha de conèixer el nefròleg 'no trasplantador'?

Moderador/a:  Josep Maria Grinyó  

Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Moderador/a:  Montse Vallvé  

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Indicacions i accés al trasplantament renal

Ponent:  Federico Oppenheimer

Hospital Clínic de Barcelona

Pautes actuals d'immunosupressió

Ponent:  Josep Maria Cruzado

Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Complicacions tardanes més freqüents del trasplantament renal i el seu maneig

Ponent:  Julio Pascual

Hospital del Mar. Barcelona

Maneig del pacient amb empelt que fracasa

Ponent:  Oriol Bestard

Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

12:00 - 13:45 Quarta taula rodona: Glomerulonefritis-vasculitis

Moderador/a:  Rafael Poveda  

Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Moderador/a:  Carmen Cabré  

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Què fem amb la glomerulosclerosi segmentària i focal corticoresistent

Ponent:  Alfons Segarra

Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona

Anticalcineurínics vs ciclofosfamida en la GN membranosa

Ponent:  José Ballarín

Fundació Puigvert. Barcelona

Micofenolat en les vasculitis renals deu anys després

Ponent:  Rafael Poveda

Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat

Maneig del pacient amb vasculitis ANCA que requereix diàlisi crònica

Ponent:  José Luis Merino

Hospital Universitario del Henares. Madrid

13:45 - 14:00 Cloenda reunió

-:  Josep M. Galceran Gui  

President de la Societat Catalana de Nefrologia

-:  Alberto Martínez Vea  

President del Comitè Organitzador