imatge entitat
Societat Catalana de Cardiologia 
Fibril.lació Auricular. Un procés transversal: des d'Atenció Primària al "super especialista"

Dia 14 de novembre de 2014|Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Av. Alcalde Rovira Roure, 80 Lleida

14-11-2014 | Hospital Universitari Arnau de Vilanova | Av. Alcalde Rovira Roure, 80 (25198 Lleida)

09:30 - 09:45 Benvinguda i presentació

09:45 - 11:00 Generalitats de la fibril.lació auricular

Moderador/a:  Manel Piqué  

Hospital U. Arnau de Vilanova, Lleida

Moderador/a:  Mireia Abellana  

CAP Guissona, Àrea Cervera, Lleida

Què és la fibril.lació auricular? Tipus de fibril.lació auricular

Ponent:  Miguel Jauregui obrir document Fibril.lació Auricular

Hospital U. Arnau de Vilanova, Lleida

Epidemiologia de la fibril.lació auricular. Diferents pacients, diferents enfocaments

Orientació del maneig arítmic de la fibril.lació auricular

Ponent:  Miguel Jauregui obrir document ORIENTACIÓN DEL MANEJO ARRÍTMICO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR

Hospital U. Arnau de Vilanova, Lleida

Orientació del maneig antitrombòtic de la fibril.lació auricular

Ponent:  Fernando Worner obrir document Orientació del maneig antitrombòtic de la fibril.lació auricular

Hospital U. Arnau de Vilanova, Lleida

11:00 - 11:45 La fibril.lació auricular a Lleida (I)

Moderador/a:  Dolors Viles  

Hospital U. Arnau de Vilanova, Lleida

Moderador/a:  Carme Florensa  

Àrea Borges Blanques, Lleida

Protocol de fibril.lació auricular de nou diagnòstic a Lleida

Experiència de dos anys del protocol de fibril.lació auricular a Lleida

Ponent:  Eva Pueo obrir document APERTURA DE PETICIÓN DE ECOCARDIOGRAMAS A ATENCIÓN PRIMARIA

Hospital U. Arnau de Vilanova, Lleida

11:45 - 12:15 Descans - café

12:15 - 12:50 La fibril.lació auricular a Lleida (II)

Moderador/a:  Dolors Viles  

Hospital U. Arnau de Vilanova, Lleida

Moderador/a:  Carme Florensa  

Àrea Borges Blanques, Lleida

Protocol d'anticoagulació a Lleida. Resultats

Ponent:  Cristina Marzo obrir document Protocolo de anticoagulación en Lleida.Resultados

Hospital U. Arnau de Vilanova, Lleida

La fibril.lació auricular a la consulta monogràfica d'arítmies

Ponent:  Bieito Campos obrir document Fibrilación Auricular en la Consulta Monográfica de Arritmias

Hospital U. Arnau de Vilanova, Lleida

12:55 - 14:05 Casos clínics de fibril.lació auricular

Moderador/a:  Marisa Madrid  

ABS Bordeta-Magraners, Lleida

Moderador/a:  Fernando Worner  

Hospital U. Arnau de Vilanova, Lleida

Cas amb indicació de control de freqüència a assistència primària

Ponent:  Susana Sarriegui obrir document FIBRILACIÓN AURICULAR

ABS 1r. Maig (Ronda), Lleida

Cas amb indicació de remissió a cardiologia per CV elèctrica

Ponent:  Susana Cano obrir document Fibrilación auricular con indicación de CVE

ABS Santa Maria (Onze set), Lleida

Cas de fibril.lació auricular paroxística recurrent amb indicació d'ablació

Ponent:  Albina Aldomà obrir document Cas clínic

Hospital U. Arnau de Vilanova, Lleida

14:05 - 14:10 Cloenda