L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
Eines de cerca i gestió bibliogràfica en ciències de la salut

Dies 17 , 20 i 27 de gener de 2011

17-01-2011 | Facultat de Medicina UAB, Hospital Universitari de la Vall d'Hebron | Avinguda de la Vall d'Hebron (Barcelona)

17:00 - 20:00 Eines de cerca i gestió bibliogràfica en ciències de la salut

Coordinador/a:  Albert Navarro i Giné  

Introducció

Recursos online (bases de dades, llibres, etc).

Cerca bibliogràfica: Descripció de les distintes bases bibliogràfiques, mètodes i estratègia d'interrogació, presentació i emmagatzemament de resultats, ús de tesaures, etc. Medline, les bases de l'ISI (Science Citation Index, Social Science Citation Inde

Gestió bibliogràfica: importar registres, crear bibliografies, citar a la vegada que s'escriu, etc. Refworks i Reference Manager

20-01-2011 | 17:00 - 20:00 | Facultat de Medicina UAB, Hospital Universitari de la Vall d'Hebron | Avinguda de la Vall d'Hebron (Barcelona)

27-01-2011 | 17:00 - 20:00 | Facultat de Medicina UAB, Hospital Universitari de la Vall d'Hebron | Avinguda de la Vall d'Hebron (Barcelona)