imatge entitat
Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències 
Jornada Insuficiència Cardíaca a Urgències
Conèixer l'epidemiologia per aprofundir en la clínica

Dijous, 25 de febrer de 2010 | Auditori |9h

25-02-2010 | Auditori

09:00 - 09:15 Informació al soci de la SoCMUE

Ponent:  Miquel Sánchez  

President SoCMUE

09:15 - 11:30 Primera taula rodona: grup de treball d'IC de la SEMES: una oportunitat per la recerca a urgències

Moderador/a:  Òscar Miró  

Urgències, Hospital clínic, Barcelona

09:15 - 09:30 El grup d'ic de la SEMES i els estudis EAHFE

Ponent:  Pere Llorens  

Urgències, Hospital general d'Alacant, Alacant

09:30 - 09:45 Coneixement de la malaltia en els pacients amb IC aguda

Ponent:  Albert Antolín  

Urgències, Hospital clínic, Barcelona

09:45 - 10:00 La IC aguda en dones. És diferent? Les tractem diferent?

Ponent:  Alba Riesgo  

Facultat de medicina, universitat de Barcelona, Barcelona

10:00 - 10:15 Característiques de la IC aguda en l'edat avançada

Ponent:  Pablo Herrero  

Hospital central de Asturias, Oviedo

10:15 - 10:30 Indicadors de mal pronóstic en la IC aguda a urgències

Ponent:  Òscar Miró  

Urgències, Hospital clínic, Barcelona

10:30 - 10:45 L'estat funcional com a factor pronòstic del pacient amb IC aguda que consulta a urgències

Ponent:  Víctor Gil  

Urgències, Hospital clínic, Barcelona

10:45 - 11:00 Resultats d'una intervenció formativa en IC aguda en els professionals d'urgències

Ponent:  Rosa Escoda  

Urgències, Hospital clínic, Barcelona

11:00 - 11:30 Comentaris i preguntes

11:30 - 12:00 Pausa. Cafè

12:00 - 14:00 Segona taula rodona: maneig de la IC a urgències

Moderador/a:  Xavier Jiménez-Fàbrega  

SEMSA, Barcelona

12:00 - 12:15 Primeres mesures terapèutiques en la IC aguda. Cal un codi EAP?

Ponent:  Àngels López Canela  

SEMSA, Barcelona

12:15 - 12:30 Diürètics

Ponent:  Rafael Perelló  

Urgències, Hospital clínic, Barcelona

12:30 - 12:45 Vasodilatadors

Ponent:  Javier Jacob  

Urgències, Hospital de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat

12:45 - 13:00 Inotrops

Ponent:  Pere Llorens  

Urgències, Hospital general d'Alacant, Alacant

13:00 - 13:15 Ventilació no invasiva

Ponent:  Alfons Aguirre  

Urgències, Hospital del mar, Barcelona

13:15 - 13:30 Insuficiència cardíaca aguda a urgències: cap a protocols conjunts

Ponent:  Javier Martín  

Hospital clínico san Carlos, Madrid

13:30 - 14:00 Comentaris i preguntes

14:00 - 14:00 Lliurament de diplomes d'assistència