imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona 
CURS DE FORMACIO EN ESCLEROSI MULTIPLE

TARRAGONA, 9 D'ABRIL DE 2010

09-04-2010 | XARXA SANITARIA I SOCIAL SANTA TECLA | RAMBLA VELLA ,3 (TARRAGON)

08:45 - 09:00 ACOLLIDA I DISTRIBUCIÓ DOCUMENTACIO

09:00 - 09:15 BENVINGUDA E INTRODUCCIO

Introductor/a:  DR. X. MONTALBAN  

09:15 - 09:35 EPIDEMIOLOGIA

Ponent:  DRA. GISELA MARTIN  

09:35 - 10:05 CLINICA, DIAGNOSTIC I HISTORIA NATURAL DE LA MALALTIA

Ponent:  DRA. MAR TINTORÉ  

10:05 - 10:35 TRACTAMENT DEL BROT D'EM I TRACTAMENT AGUT D'ALTRES MALALTIES DESMIELINITZANTS

Ponent:  DR. ALBERT SAIZ  

10:35 - 11:05 TRACTAMENTS MODIFICADORS (IMMUNOMODULADORS/INMUNOSUPRESORS)

Ponent:  DR. LLUIS RAMIÓ  

11:05 - 11:20 PAUSA CAFE

11:20 - 11:45 CIS (BENEFICI TRACTAMENT PRECOÇ)

Ponent:  DR. XAVIER MONTALBAN  

11:45 - 12:05 EM I QUALITAT DE VIDA

Ponent:  DR. JAVIER OLASCOAGA  

12:05 - 12:30 ASPECTES COGNITIUS I EMOCIONALS

Ponent:  DRA. MARIA PINO  

12:30 - 12:55 ASPECTES SOCIALS I LABORALS

Ponent:  SRA. AHINOA CACERES  

12:55 - 13:25 REHABILITACIÓ ESFINTERS, REHABILITACIÓ ESPASTICITAT

Ponent:  SRA. CINTA ZABAY / DRA. SUSANA RODENAS  

13:25 - 13:50 BENEFICIS UNITATS EM

Ponent:  DR. LUIS BRIEVA  

13:50 - 14:20 COST DE LA MALALTIA

Ponent:  DR. XOMIN ARBIZU  

14:20 - 17:30 DINAR

17:30 - 17:45 INTRODUCCIO NOUS TRACTAMENT ORALS

Ponent:  DR. XAVIER MONTALBAN  

17:45 - 18:05 FINGOLIMOT

Ponent:  DR. XAVIER MONTALBAN  

18:05 - 18:25 CLADRIBINA

Ponent:  DR. JORDI BATLLE  

18:25 - 18:45 VISIO D'ALTRES TERAPIES EN UN FUTUR IMMEDIAT

Ponent:  DR. XOMIN ARBIZU  

18:45 - 19:15 DEBAT - TORN OBERT DE PREGUNTES

19:15 - 19:15 CLAUSURA