L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
Fonaments estadística en ciències de la salut: una visió actualitzada
Curs semipresencial

15, 19, 22, 26 i 29 d'octubre de 2009 a la Facultat de Medicina de la UAB, i a distància

Observacions: Els dies 15, 19, 22, 26 i 29 d'octubre sessions presencials a la Facultat de Medicina de la UAB, campus de Bellaterra. I la resta del curs a distància.

Tots els exercicis es duen a terme a partir de dades reals del Projecte MONICA de l'OMS i s'analitzen en SPSS i R.

15-10-2009 | 17:00 - 20:00 | Facultat de Medicina de la UAB | Campus de la UAB (Bellaterra)

19-10-2009 | 17:00 - 20:00 | Facultat de Medicina de la UAB | Campus de la UAB (Bellaterra)

22-10-2009 | 17:00 - 20:00 | Facultat de Medicina de la UAB | Campus de la UAB (Bellaterra)

26-10-2009 | 17:00 - 20:00 | Facultat de Medicina de la UAB | Campus de la UAB (Bellaterra)

29-10-2009 | Facultat de Medicina de la UAB | Campus de la UAB (Bellaterra)

17:00 - 20:00 CONTINGUTS DEL CURS

Mesures de la variabilitat en una mostra

Anàlisi bivariat en mostres

Conceptes pràctics de probabilitat

Distribucions mostrals i intervals de probabilitat

Estimació dels paràmetres poblacionals i de tamany mostral per una precisió determinada