imatge entitat
Societat Catalanobalear de Fisioteràpia 
Actualització en l'exploració física de la unitat pelvifemoral

Dies 13 i 14 d'octubre de 2016 | 8:30 h | Sala 1 Acadèmia - Can Caralleu

Professor/a: Sr. Pedro Rubio

13-10-2016 | Sala 1

08:30 - 14:00 Sessió de matí

Bases pel raonament clínic en el complexe lumbopelvifemoral

Palpació

Movilitat, factors limitants, diagnòstic diferencial, valoració i tractament

15:15 - 19:30 Sessió de tarda

Test i proves clíniques

Conceptes previs

Test de Sacroilíaca: sensibles/específics. 1-Test de Polzes, adaptacions. 2-Test de Gillette, adaptacions. 3-Gossip's Test. 4-Long-sitting Test. 5-Test de Downing. 6-Test de compresió i distracció

14-10-2016 | Sala 1

08:30 - 14:00 Sessió de matí

Test de còccix: 1-Tests posicionals. 2-Tests de movilitat

Tests de pubis: 1-Tests posicionals. 2-Tests de movilitat

Tests de la art. coxofemoral: 1-Test de Patrick. 2-Test de xoc femoroacetabular. 3-Test de Thomas. 4-Test de Ober. 5-Prova del Espetec. 6-Test de Ludloff. 7.Dolor resistit a 15º. 8-Test de flexió resistida de Stinchfield. 9-Test diferencial en extensió.

15:15 - 19:30 Sessió de tarda

Proves pel sindrome del piramidal: 1-Test de flexió amb variants. 2-Test en D/P. 3-Test de Freiberg. 4-Test de Pace i Test de Beatty. 5-Test de Mirkin

Control motor, tests i aplicacions clíniques

Casos clíncs