L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Societat Catalana de Pneumologia 
SOCAP. 3r Curs de ventilació mecànica

Del 6 d'octubre de 2010 al 15 de desembre de 2010 a l'Acadèmia

06-10-2010 | Sala 8

16:00 - 17:00 Conceptes bàsics de la mecànica respiratòria Contingut restringit als socis de la societat o filial Conceptes bàsics de la mecànica respiratòria

Ponent:  Xavier Muñoz Gall  

17:00 - 18:00 Fisiopatologia de la insuficiència respiratòria aguda i crònica

Ponent:  Joan Barberà Mir  

18:00 - 19:00 Son i la respiració Contingut restringit als socis de la societat o filial Son i Respiració

Ponent:  Julia Tàrrega Camarasa  

19:00 - 20:00 Respiració i exercici: Fisiologia de la respiració durant l'exercici

Ponent:  Josep Roca Torrent  

13-10-2010 | Sala 8

16:00 - 17:00 Maneig de l'oxigenoteràpia en la insuficiència respiratòria aguda

Ponent:  Lluís Fernando Casas Méndez  

17:00 - 18:00 Insuficiència respiratòria crònica: Aproximació diagnòstica i indicacions d'OCD

Ponent:  Maria Rosa Güell Rous  

18:00 - 19:00 Sistemes d'administració de l'OCD

Ponent:  Sergi Martí Beltran Contingut restringit als socis de la societat o filial VMD en la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)

19:00 - 20:00 Educació als malalts portadors d'OCD, Oxigenoteràpia i viatges en avió Contingut restringit als socis de la societat o filial Educació als malalts portadors d'OCD. Oxigenoteràpia i viatges

Ponent:  Fátima Morante Vélez  

20-10-2010 | Sala 10

16:00 - 17:00 Fonaments de la ventilació mecànica. Efectes de la ventilació no invasiva. Contingut restringit als socis de la societat o filial Fonaments de la ventilació mecanìca

Ponent:  Enric Prats Soro  

17:00 - 18:00 Conceptes clau en la ventilació mecànica (Trigger, ciclat, Ti/Ttot ...) Contingut restringit als socis de la societat o filial conceptes clau en la ventilació mecanìca

Ponent:  Enric Prats Soro  

18:00 - 19:00 Modalitats de ventilació mecànica (volum, pressió, nous models mixtes). Equips disponibles per a VM no invasiva Contingut restringit als socis de la societat o filial Modalitats de ventilació mecanìca

Ponent:  Ana Sogo  

19:00 - 20:00 Interfases en la VN no invasiva Contingut restringit als socis de la societat o filial Interfasess en la VMNI

Ponent:  Immaculada Castillo Sánchez  

27-10-2010 | Sala 8

16:00 - 17:00 Avaluació funcional del pacient candidat a ventilació mecànica domiciliària Contingut restringit als socis de la societat o filial Avaluació funcional del pacient candidat a ventilació mecanica domiciliaria

Ponent:  Juana Martínez Llorens  

17:00 - 18:00 Monotorització de la ventilació mecànica: Corbes flux - volum - pressió- temps

Ponent:  Manel Luján Torné  

18:00 - 19:00 Monotorització de l'intercanvi de gasos: PCO2 ET- PaCO2 transcutani Contingut restringit als socis de la societat o filial Monitorització de l' intercambi de gasos

Ponent:  Xavier Pomares Amigó  

19:00 - 20:00 Interacció pacient- respirador: Asincronies

Ponent:  Manel Luján Torné Contingut restringit als socis de la societat o filial Interaccions pacient-ventilador: asincronies

03-11-2010 | Sala 9

16:00 - 17:00 Complicacions de la VMNI

Ponent:  Miquel Ferrer Monreal  

17:00 - 18:00 Paper de la VNI en la retirada de la ventilació invasiva i fracàs d'extubació

Ponent:  Miquel Ferrer Monreal  

18:00 - 19:00 On iniciar/realitzar la VNI aguda: UCI, unitat de cures intermitges, planta d'hospitalització? Contingut restringit als socis de la societat o filial On iniciar/realitzar la VNI

Ponent:  Joan Ramon Badia Jobal  

19:00 - 20:00 Unitats de cures intermitges. Estructura i organització Contingut restringit als socis de la societat o filial Unitats de cures intermitges. Estructura i organització

Ponent:  Joan Ramon Badia Jobal  

10-11-2010 | Sala 9

16:00 - 17:00 Criteris de retirada de VMNI en fase aguda; detecció del fracàs de la VMNI

Ponent:  Carme Puy Rion Contingut restringit als socis de la societat o filial CRITERIS DE RETIRADA DE LA VMNI EN FASE AGUDA; DETECCIÓ DEL FRACÀS DE LA VMNI.

17:00 - 18:00 Patologies tributàries de VNI aguda: MPOC, pneumònia, edema pulmonar cardiogènic (CPAP vs VNI), SDRA, asma, fallida respiratòria central, traumatismes toràcics Contingut restringit als socis de la societat o filial Complicacions de la VMNI

Ponent:  Antoni Antón Albisu  

18:00 - 19:00 Criteris per a l'elecció de la modalitat de ventilació Contingut restringit als socis de la societat o filial Paper de la VNI en la retirada de la ventilació invasiva i fracàs de la extubació

Ponent:  Antoni Antón Albisu  

19:00 - 20:00 Paper del fisioterapeuta respiratori en la UCI

Ponent:  Joan Daniel Martí Romeu  

17-11-2010 | Sala 8

16:00 - 17:00 Indicacions de la ventilació mecànica a llarg termini (VMD). Existeix un límit per a la ventilació mecànica no invasiva?

Ponent:  Carme Puy Rion Contingut restringit als socis de la societat o filial INDICACIONS DE LA VM A LLARG TERMINI (VMD). EXISTEIX UN LÍMIT PER A LA VMNI?

17:00 - 18:00 Adaptació de la VMD. Monitorització de l'eficàcia nocturna

Ponent:  Mercè Pallero Castillo Contingut restringit als socis de la societat o filial ADAPTACIÓ DE LA VENTILACIÓ MECÀNICA DOMICILIARIA

18:00 - 19:00 Complicacions de la VMD

Ponent:  Juana Martínez Llorens Contingut restringit als socis de la societat o filial Complicacions de la ventilació mecànica domiciliària.

19:00 - 20:00 Criteris/ Indicació de la retirada de la VMD

Ponent:  Mercè Pallero Castillo Contingut restringit als socis de la societat o filial CRITERIS/INDICACIÓ DE LA RETIRADA DE LA VMD

24-11-2010 | Sala 9

16:00 - 17:00 VMD en pacients neuromusculars

Ponent:  Eva Farrero Muñoz Contingut restringit als socis de la societat o filial VENTILACIO MECANICA DOMICILIARIA EN LES MALALTIES NEUROMUSCULARS

17:00 - 18:00 VMD en la síndrome d'obesitat-hipoventilació i alteracions de la paret toràcica

Ponent:  Marisol Prats Bardají Contingut restringit als socis de la societat o filial Sindrome d'obesitat i hipoventilació alveolar (SOHA)

18:00 - 19:00 VMD en la malaltia pulmonar obstructiva crònica

Ponent:  Jaume Ferrer Sancho  

19:00 - 20:00 VMD en nens

Ponent:  Maria Cols Roig Contingut restringit als socis de la societat o filial VMD en nens

01-12-2010 | Sala 9

16:00 - 17:00 Maneig del pacient portador de traqueostomia. Decanulació

Ponent:  Vinyet Casolivé Carbonell Contingut restringit als socis de la societat o filial Maneig del pacient portador de traqueostomia

17:00 - 18:00 Suport ventilatori en el lesionat medul.lar

Ponent:  Francesc Xavier Curia Casanovas  

18:00 - 19:00 Tècniques de tos assistida. Maneig de secrecions en pacients amb ventilació mecànica domiciliària

Ponent:  Anna Balañà Corberó  

19:00 - 20:00 VNI en la rehabilitació respiratòria (entrenament a l'esforç)

Ponent:  Maria Rosa Güell Rous Contingut restringit als socis de la societat o filial ventilació mecanica i rehabilitació respiratoria

15-12-2010 | Sala 8

16:00 - 17:00 Assistència a domicili i educació del pacient amb VMD. Organització de l'equip d'assistència a domicili.

Ponent:  Garbiñe Madariaga Ibaibarriaga Contingut restringit als socis de la societat o filial PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA A PACIENTS AMB VENTILACIÓ MECÀNICA

17:00 - 18:00 Tractament pal.liatiu de la IR. Paper de la VNI

Ponent:  Eva Farrero Muñoz Contingut restringit als socis de la societat o filial TRACTAMENT PAL·LIATIU DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA PAPER DE LA VNI

18:00 - 19:00 Diàleg sobre aspectes ètics i legals

Ponent:  Joan Escarrabill Sanglas  

Ponent:  Núria Terribas Sala  

19:00 - 20:00 Conclusions i duscussió general del curs. Test d'avaluació i aptituds adquirides