imatge entitat
Societat Catalana d'Immunologia 
IV Curs d'Avenços en Immunologia 2010

Del 4 de febrer al 1 de juliol de 2010 a l'Acadèmia | 18:30h

04-02-2010 | Sala 8

18:30 - 20:00 Acreditació de laboratoris d'Immunologia per la norma ISO 15189

Ponent:  Dra. Isabel de la Villa  

ENAC. Madrid.

04-03-2010 | Sala 9

18:30 - 20:00 Plataformes de Microarrays per Assajos Genòmics

Ponent:  Dr. Pedro Jares  

Servei d'Anat Patol, CDB, Hospital Clínic

08-04-2010 | Sala 8

18:30 - 20:00 Paper de CD5 en la generació de Tregs

Ponent:  Dra. Gloria Soldevila  

Dep de Inmunologia, Instituto de Investigaciones Biomédicas. Universidad Nacional Autónoma de México

06-05-2010 | Sala 9

18:30 - 20:00 Linfocitos intraepiteliales y enfermedad celiaca: patogenia y utilidad diagnóstica

Ponent:  Dra. Garbiñe Roy Ariño  

Servicio Inmunología, Hospital Ramón y cajal, Madrid

03-06-2010 | Sala 8

18:30 - 20:00 Caracterización molecular de la glicoproteína mutante CD8 alfa-serina responsable de la def familiar CD8

Ponent:  Dra. Cecilia González Santesteban  

Servei Immunologia Hospital de Sant Pau, Barcelona

01-07-2010 | Sala 8

18:30 - 20:00 Siglecs en la activación. Reguladores de la respuesta inmune

Ponent:  Dra. Trinidad Hernández