imatge entitat
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica 
Activitats Científiques 2010-2011

de novembre de 2010 a juny de 2011 |Sala 8| 18:00h

Observacions: Observacions: Activitat gratuïta pels socis. Aquelles persones interessades que no siguin sòcies hauran d'abonar 10 euros. Residents no socis 5 euros

18-11-2010 | Sala 2

18:00 - 18:30 Sessió d'Hospital. Cas clínic presentat per: Hospital General de l'Hospitalet Contingut restringit als socis de la societat o filial Radiografía patológica + Tos

18:30 - 20:00 Betalactamases AmpC: Que són, com es detecten, com difonen i com tractar-les Contingut restringit als socis de la societat o filial Àmbit de Malalties Infeccioses

Moderador/a:  Dr. Ferran Navarro  

AmpC: fenotips de resistència i tècniques de detecció en el laboratori

Ponent:  Concha Segura Contingut restringit als socis de la societat o filial β-lactamasas AmpC Fenotipos de resistencia Detección en el laboratorio

Laboratori de Referencia de Catalunya

Prevalença de les betalactamases AmpC i la seva difusió

Ponent:  Elisenda Miró Contingut restringit als socis de la societat o filial PREVALENÇA DE LES β-LACTAMASES AmpC I LA SEVA DIFUSIÓ

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Implicacions clíniques de les betalactamases AmpC i el seu tractament

16-12-2010 | Sala 8

18:00 - 18:30 Sessió d'Hospital. Cas clínic presentat per: Hospital del Mar

18:30 - 20:00 Taula rodona: Infecció pel VIH: una malaltia crònica en pacients cada vegada més grans

Moderador/a:  Dr. Daniel Podzamczer  

Servei de Malalties Infeccioses. Hospital Universitari de Bellvitge

Malaltia cardiovascular i altres complicacions en pacients VIH+

Ponent:  Esteban Martínez Contingut restringit als socis de la societat o filial Situación actual de los pacientes VIH+

Servei de Malalties Infeccioses. Hospital Clínic.

Evolució de la toxicitat en l'era TARGA: de la toxicitat organ-específica a la toxicitat múltiple

Ponent:  Pere Domingo Contingut restringit als socis de la societat o filial Changes in side effects and tolerability: from organ to multiple toxiciti

Unitat de Malalties Infeccioses. Hospital de Sant Pau

Transtorns neurocognitius en pacients VIH+. Una preocupació creixent?

Ponent:  Daniel Podzamczer Contingut restringit als socis de la societat o filial Transtorns neurocognitius en pacients VIH+ Una preocupació creixent?

Servei de Malalties Infeccioses. Hospital Universitari de Bellvitge

Interaccions entre els múltiples fàrmacs que reben els pacients VIH+

Contingut restringit als socis de la societat o filial INTERACCIONS ENTRE ELS MÚLTIPLES FÀRMACS QUE REBEN ELS PACIENTS VIH
Ponent:  Esteban Ribera

Servei de Malalties Infeccioses. Hospital Universitari Vall d'Hebron

20-01-2011 | Sala 8

18:00 - 18:30 Sessió d'Hospital. Cas clínic presentat per: Hospital Germans Trias i Pujol Contingut restringit als socis de la societat o filial Cas clínic

18:30 - 20:00 Taula rodona: Infeccions relacionades amb l'assistència sanitària: nous reptes

Moderador/a:  Juan Pablo Horcajada.  

Medicina Interna i Malalties Infeccioses. Hospital del Mar

Introducció

Introductor/a:  Juan Pablo Horcajada.

Medicina Interna i Malalties Infeccioses. Hospital del Mar

Infeccions relacionades amb l'assistència sanitària: nous i vells escenaris de risc.

Ponent:  Joaquín López Contreras.

Unitat de Malalties Infeccioses. Hospital de Sant Pau

La difusió de patògens multiresistents a través de les cures sanitàries, dins i fora de l'hospital. Importància de l'ambient.

Competències i responsabilitats de la infermera de control d'infeccions en aquest nou escenari.

Ponent:  Nuria Freixas. Contingut restringit als socis de la societat o filial Competències i responsabilitats de la infermera de Control d'Infecció (CI)

Infermera de Control d'Infeccions. Mútua de Terrasa.

Torn de preguntes i discussió

17-02-2011 | Sala 8

18:00 - 18:30 Sessió d'Hospital. Cas clínic presentat per: Hospital de Mataró

18:30 - 20:00 Taula rodona: Més enllà de l'Antibioticoteràpia

Moderador/a:  Dr. Carles Cervera  

Hospital Clínic de Barcelona

Us profilàctic i terapèutic de formes solubles de receptors linfocitaris tipus scavenger en models experimentals murins de sepsi bacteriana i fúngica

Ponent:  Dr. Francisco Lozano

Hospital Clinic de Barcelona - CEK

Paper de l'immunomodulació i teràpies naturals en el tractament de les malalties infeccioses

Ponent:  Dra. Carolina Garcia Vidal Contingut restringit als socis de la societat o filial Taula rodona: Més enllà de l'Antibioticoteràpia

Hospital Universitari de Bellvitge

Bacteriòfags. Passat, present i futur en el maneig de les infeccions bacterianes

17-03-2011 | Sala 8

18:00 - 18:30 Sessió d'Hospital. Cas clínic presentat per: Hospital del Mar

18:30 - 20:00 Taula rodona: Infecció intraabdominal

Moderador/a:  Francisco Alvarez Lerma  

UCI, Hospital del Mar de Barcelona

Ponent:  Eva M. Cuchí Burgos  

Microbiologia, Mútua de Terrassa

Ponent:  M. Lluïsa Sorlí Redó  

M. Infeccioses, Hospital del Mar

Ponent:  Alexis L. Luna Aufroy  

Cirurgia General, Parc Taulí de Sabadell

28-04-2011 | Sala 3

18:00 - 18:30 Sessió d'Hospital. Cas clínic presentat per: Hospital de Vilafranca

18:30 - 20:00 Taula rodona: Nous aspectes de les Ricketsiosis

Moderador/a:  Ferran Segura  

Consorci Sanitari Parc Taulí

Ricketsiosis importades

Ponent:  Bernat Font

Corporació Sanitària Parc Taulí

Tivola : Una malaltia emergent

Ponent:  Esperança Antón Contingut restringit als socis de la societat o filial TIBOLA: Una malaltia emergent

Corporació Sanitària Parc Taulí

Nous enfocs en el diagnòstic molecular de la ricketsiosis

Ponent:  Isabel Jado García Contingut restringit als socis de la societat o filial Nuevos enfoques del diagnóstico molecular de las Rickettsiosis

Centro Nacional Microbiología. Instituto Carlos III

19-05-2011 | Sala 8

18:00 - 18:30 Sessió d'Hospital. Cas clínic presentat per: Hospital Mútua de Terrassa

18:30 - 20:00 Taula rodona: Aportacions de la proteòmica a les malalties infeccioses i microbiologia

Moderador/a:  Dr. Mateu Espasa Soley  

Consorci Sanitari Parc Taulí, Sabadell

Estratègies proteòmiques per al descobriment de biomarcadors en malaties infeccioses

Ponent:  Climent Casals i Pascual

Wellcome Trust Centre for Human Genetics. Universitat d' Oxford. Regne Unit

Aplicacions de l'espectrometria de masses en el diagnòstic microbiològic

Ponent:  Dr. Jordi Vila Estapè

Cap de Servei de Microbiologia i Parasitologia Clínica. Hospital Clínic de Barcelona

16-06-2011 | Sala 8

18:00 - 18:30 Sessió d'Hospital. Cas clínic presentat per: Hospital de Granollers Contingut restringit als socis de la societat o filial Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

18:30 - 20:00 Sessió de Residents. Infeccions en receptors de trasplantament/immunodeprimits no VIH

Moderador/a:  Leonardo Nieto  

Servei de Microbiologia. Hosptial Vall d'Hebron. Barcelona

Infeccions en pacients receptors d'òrganos sòlids

Ponent:  Rosangela Pecorelli Contingut restringit als socis de la societat o filial Infecciones en receptores de trasplantes de órganos sólidos

Hospital del Mar. Barcelona

Pacients receptors de precursors hematopoètics

Ponent:  Jorge Medina Contingut restringit als socis de la societat o filial INFECCIONES EN EL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH)

Hospital de Bellvitge. L'Hospitalet

Aspectes microbiològics en el seguiment del pacient trasplantat

Ponent:  Núria Prim

Hospital de Sant Pau. Barcelona

Ponent:  Lucrecia Carrara

Hospital de Sant Pau. Barcelona