L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Societat Catalanobalear d'Oncologia 
Sessions científiques de la Societat Catalano-Balear d'Oncologia

Del dia 20 d'octubre de 2009 al 15 de juny de 2010 | 18:00h

20-10-2009 | Sala 2

18:00 - 20:00 Tractament sistèmic primari del càncer de mama

Moderador/a:  Meritxell Mollà  

S. Oncologia Radioteràpica. Hospital Vall d'Hebron.

18:00 - 18:45 Presentació i discussió cas clínic: T2N0M0 de Mama

Presentador/a:  Isabel Ruiz.  

Servei Oncologia Mèdica. H. Sant Joan de Reus.

Discussor/a:  Josep M. Mazarico  

Servei Oncologia Mèdica de l'Hospital Sant Pau de Barcelona

18:45 - 19:30 Controvèrsia

Biòpsia selectiva del gangli sentinella abans o després del tractament sistèmic primari?

Ponent:  Manuel Fraile

Servei de Medicina Nuclear. Hospital Germans Trias i Pujol.Badalona

Radioteràpia complementaria després del tractament sistèmic primari

Ponent:  Blanca Farrús

Servei d'Oncologia Radioteràpica. Hospital Clínic de Barcelona.

19:30 - 19:45 Lliurament premis SCBO a la millor presentació del cas i millor discussió en el curs de residents 2008-2009

19:45 - 20:00 Beca ' In memoriam' Dr. Manuel de Caralt Borrell

Presentació de resultats assolits en la convocatòria 2008-2009.

Presentador/a:  José Luis López Guerra.

Servei Oncologia Radioteràpica. Hospital Virgen del Rocio. Sevilla

LLiurament de la beca del curs 200-2010

20:00 - 20:00 Cloenda

17-11-2009 | Sala 2

18:00 - 22:00 Tractament del Tumor Primari Colo-Rectal no Oclusiou Metastàsic

Moderador/a:  Sebastian Biondo  

S. Cirurgia, Hospital de Bellvitge

Moderador/a:  Ramón Salazar  

S. Oncologia Mèdica, Institut Català Oncologia, L'Hospitalet

Presentador/a:  T. Taberner  

S. Oncologia Mèdica, H. Arnau de Vilanova, Lleida

Discussor/a:  GA. Franco  

S. Oncologia Mèdica, Hospital del Mar, Barcelona

18:00 - 22:00 Controvèrsia

Quimioterapia d'inici

Ponent:  Carles Pericay

Oncologia Mèdica, Institut Oncològic del Vallès

Cirurgia d'inici

Ponent:  Eloy Espin

Servei de Cirurgia, Hospital Vall d'Hebrón

15-12-2009 | Sala 2

18:00 - 20:00 Càncer de Pròstata de Baix Risc: Cirurgia vs Radioteràpia

Moderador/a:  Palmira Foro  

Oncologia Radioteràpica. Hospital de l'Esperança. Barcelona

Presentador/a:  I. Giraldo  

S. Oncologia Radioteràpica. H. Vall d'Hebron. Barcelona

Discussor/a:  O. Parés  

S. Oncologia Radioteràpica. H. Sant Pau. Barcelona

Cirurgia

Ponent:  J. Cechini

S. Urologia. Hospital Vall d'Hebron

Radioteràpia

Ponent:  J. Maldonado

S.Oncologia Radioteràpica. Hospital Vall d'Hebron

Braquiteràpia

Ponent:  J. Pera

S.Oncologia Radioteràpica. Hospital Vall d'Hebron

Estudi de les repercussions psicosocials del càncer de pròstata

Ponent:  T. Estapé

FEFOC. Barcelona

19-01-2010 | Sala 2

20:00 - 22:00 Plantejament radical en el càncer recidivat de cérvix i vulva

Moderador/a:  Jordi Antoni  

Servei d'Obstetrícia i Ginecologia, Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell

Moderador/a:  Manel Algara  

Oncologia Radioteràpica, Hospital de l'esperança, Barcelona

Paper de la Cirurgia

Ponent:  JA. Llueca

Servei Ginecologia, Hospital Santa Tecla i Sant Pau. Tarragona

Paper de la Radioteràpia

Ponent:  C. Gutierrez

Servei Oncologia Radioteràpica. ICO Hospital Duran i Reynals. L'Hospitalet del Llobregat

Discussió

16-02-2010 | Sala 2

18:00 - 20:00 Càncer de Pàncreas estadi I-II

Moderador/a:  José María Roca  

Oncologia Mèdica, Hospital Mútua de Terrassa. Terrassa

Presentació del Cas Clínic

Presentador/a:  Vanessa Quiroga

Resident d'Oncologia Mèdica, Institut Català d'Oncologia, Badalona

Discussió del Cas Clínic

Discussor/a:  Izaskun Valduvieco

Oncologia Radioteràpica, Hospital Clínic

18:00 - 20:00 Controvèrsia: Quimioteràpia complementària exclusiva vs Quimioteràpia i Radioteràpia complementàries

Quimioteràpia complementària exclusiva

Ponent:  Marta Martín

Oncologia Mèdica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Quimioteràpia i Radioteràpia complementàries

Ponent:  Mónica Caro

Oncologia Radioteràpica, Institut Català d'Oncologia Badalona

23-03-2010 | Sala 2

18:00 - 20:00 Identificació dels nous objectius de recerca clínica en Oncologia

Moderador/a:  Margarita García  

Institut Català d'Oncologia, Hospital Duran i Reynals

18:00 - 20:00 Objectiu primari i variables de mesura

Ponent:  I Gich  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

18:00 - 20:00 Paper dels marcadors subrogats d'eficàcia

Ponent:  MA. Seguí  

Institut Oncològic del Vallès. Hospital Parc Taulí

18:00 - 20:00 Desenvolupament de biomarcadors predictius de resposta

Ponent:  Ander Urriticoechea  

Oncologia Mèdica, Institut Català d'Oncologia, Hospitalet

18:00 - 20:00 Psico-oncologia: Com donar la informació

Ponent:  Milagros Bárez  

18:00 - 20:00 Discussió

20-04-2010 | Sala 2

18:00 - 20:00 Carcinoma no Microcític Pulmó. Estadi I: Cirurgia vs Radioteràpia

Moderador/a:  Enrique Gallardo  

Oncologia Mèdica. Institut Oncològic del Vallès. Hospital Parc Taulí

Presentació de Cas Clínic

Presentador/a:  Jackson Lio

Oncologia Radioteràpica, Hospital de l'Esperança

Discussió de Cas Clínic

Discussor/a:  Nicolas Felte

Oncologia Radioteràpica. Hospital General Catalunya

18:00 - 20:00 Controvèrsia: cirurgia versus Radioteràpia versus Radiofreqüència

Cirurgia

Ponent:  J. Belda

Servei de Cirurgia Toràcica.Hospital de Sant Pau, Hospital del Mar, Hospital Parc Taulí i Hospital Mútua Terrassa

Radioteràpia

Ponent:  Maria Mar Arnaiz

Oncologia Radioteràpica, Institut Català d'Oncologia. Hospital Duran i Reynals

Radiofreqüència

Ponent:  J. Hidalgo

Radiodiagnòstic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Discussió

18-05-2010 | Sala 2

18:00 - 20:00 Paper de la Cirurgia Preventiva en el Càncer Hereditari

Moderador/a:  S. González  

Oncologia Mèdica, Hospital Mútua de Terrassa, Terrassa

Presentació de cas Clínic en càncer de Mama

Ponent:  Irene Moya

Resident d'Oncologia Mèdica, Hospital Parc Taulí.

Presentació de cas Clínic en càncer de Còlon

Ponent:  Eva Muñoz

Resident d'Oncologia Mèdica, Hospital Vall d'Hebrón

Consell genètic en el càncer de Mama Hereditari

Ponent:  J. Brunet

Oncologia Mèdica, Institut català d'Oncologia, Hospital Josep Trueta Girona

Consell genètic en el càncer de Còlon Hereditari

Ponent:  J. Castells

S. Malalties de l'Aparell Digestiu, Hospital Clínic Barcelona.

Consell genètic en psico-oncologia

Ponent:  Melinda González

Hospital Clínic Barcelona

Discussió

15-06-2010 | Sala 2

18:00 - 18:05 Assemblea General Ordinaria de la SCBO

18:05 - 19:45 Sessió de Cloenda: Tractament individualitzat en Oncologia

Moderador/a:  Agustí Barnadas  

Oncologia Mèdica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Moderador/a:  Manel Algara  

Oncologia Radioteràpica, Hospital de l'Esperança

Individualització del tractament en càncer de pulmó – Bases Moleculars

Ponent:  M.Tarón

Oncologia Mèdica, Institut Català d'Oncologia, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona

Evidencies clíniques per la individualització del tractament en el càncer de pulmó

Ponent:  Noemí Reguart

Oncologia Mèdica, Hospital Clínic i Provincial. Barcelona

Individualització del tractament complementari en el càncer de mama seguint les firmes genètiques

Ponent:  A Favor: Dra. M Bellet

Oncologia Mèdica, Hospital Vall Hebrón

Ponent:  En contra: Dr. I Tusquets

Oncologia Mèdica, Hospital del Mar

Discussió

19:45 - 20:00 Lliurament Premis a les millors publicacions i comunicacions del 2009

20:00 - 20:00 Cloenda