imatge entitat
Societat Catalana de Reumatologia 
III Curs de Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques de la Societat Catalana de Reumatologia

Dies 2 i 3 de desembre de 2016

02-12-2016 | Sala 3

16:00 - 16:15 Presentació

Coordinador/a: Dra. Teresa Claveguera  

Hospital de Palamós

Coordinador/a: Dr. Ivan Castellví Barranco  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Presentador/a: Dra. Núria Guanyabens  

Presidenta de la Societat Catalana de Reumatología

16:15 - 17:10 BLOC I: COMPLICACIONS PULMONARS DE LES MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES SISTÉMIQUES

Moderador/a: Dra. Teresa Claveguera  

Hospital de Palamós

Interpretació de les proves de funció pulmonar i el test de la marxa de 6 minuts a les malalties autoimmunitàries sistèmiques

Ponent: Dra. Ana Mª Fortuna Gutierrez

Toxicitat pulmonar dels inmunosupressors clàssics i biològics

Ponent: Dr. Sergi Ordoñez Palau

Diagnòstic i maneig de la malaltia intersticial pulmonar

Ponent: Dr. Delia Reina Sanz

Discussió

17:30 - 18:00 Pausa café

18:00 - 20:00 BLOC II: COMPLICACIONS CARDIOVASCULARS DE LES MALALTIES AUTOIMMUNITARIES SISTÈMIQUES

Novetats Diagnóstico-Terapèutiques a la Esclerosis Sistémica

Ponent: Prof. Marco Matucci-Cerinic

Discussió

21:00 - 21:00 SOPAR OFICIAL DEL CURS

03-12-2016 | Sala 3

09:30 - 10:30 BLOC III: COMPLICACIONS RENALS DE LES MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES SISTÈMIQUES

Moderador/a: Dra. Teresa Claveguera  

Hospital de Palamós

Actualització del maneig de la Nefropatia lúpica

Ponent: Dra. Vera Ortiz Santamaria

Síndromes reno-pulmonars

Ponent: Dra. Melania Martínez‐Morillo

Manifestacions renals de la Esclerosi Sistèmica

Ponent: Dr. José Aurelio Ballarín

Discussió

11:00 - 11:30 PAUSA CAFÉ

11:30 - 13:00 BLOC IV: COMPLICACIONS NEUROLÒGIQUES DE LES MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES SISTÈMIQUES

Moderador/a: Dr. Ivan Castellví Barranco  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Interpretació de l'electromiografia en les malalties autoimmunitàries sistèmiques

Ponent: Dr. Jordi Díaz-Manero

Maneig de les complicacions del SNP a les malaltíes autoimmunitàries sistèmiques

Ponent: Dra. Mireia Moreno Martínez-Losa

Que hem de fer amb el Neurolupus

Ponent: Dr. Francisco Javier Narváez García

Maneig de inmunosupressors a les miopatíes inflamatòries

Ponent: Dr. Albert Selva O'Callaghan

Discussió

Cloenda del curs