Beques i PremisBeca OncoEsMou de Recerca 2022
Entitat: Societat Catalanobalear d'Oncologia
Termini: 25/07/2022
Dotació: 10.000
Objectiu: Dirigida a metges/des residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació en Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psicooncologia en els darrers cinc anys previs a la convocatòria i que treballin en un centre acreditat de Catalunya o Balears, i que tinguin interès en realitzar un projecte de recerca bàsica o clínica en un hospital o institució de Catalunya o illes Balears.