Relació de Societats

 
Acupuntura
Societat Científica d'Acupuntura
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2002
Núm. registre: 27.841

Aportació: 15,00 €/trimestre
S'ha de tenir un Grau en Ciències de la Salut i enviar el certificat d'acupuntor/a a: [email protected]

Observacions: s’ha d’enviar una còpia del títol d’acupuntor/a per correu electrònic a [email protected]

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.scacb.cat/
 
AECS
Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1964
Núm. registre: 14.382

Aportació: 40,50 €/any (27€ Acadèmia+13,50€ AECS)

Telèfon: 932030756
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.aecs.org
 
Al·lèrgia
Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1961
Núm. registre: 11.382

Aportació: 6,01 €/trimestre

Observacions: Cal presentar una carta signada per dos membres de la Societat que avali la sol·licitud del nou soci i enviar-la, junt amb una còpia del títol de l'especialitat, a: [email protected]

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.scaic.cat/
 
Alimentació
Societat Catalana d'Alimentació i Dietètica Clínica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Núm. registre: 11.369

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://ebd.academia.cat/alimentacio
 
Anatomia Pat.
Societat Catalana d'Anatomia Patològica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1968
Núm. registre: 10.904

Aportació: 30,05 €/any

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://webs.academia.cat/societats/anatomia/
 
Anestesiologia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1954
Núm. registre: 10.906

Aportació: 10 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 50% de reducció durant tota la residència.

Telèfon: 932030756
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.scartd.org
 
Angiologia
Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1949
Núm. registre: 11.325

Aportació: 12,02 €/any

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.scacve.org
 
Arquitectura i Salut
Societat Catalana d'Arquitectura i Salut
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://ebd.academia.cat/arquitecturaisalut
 
ATCTabac
Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2010
Núm. registre: 55.038

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://webs.academia.cat/societats/atctabac
 
Bioètica
Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1980
Núm. registre: 56.887

Aportació: 12,02 €/any

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://webs.academia.cat/societats/bioetica/
 
C. Cardíaca
Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1978
Núm. registre: 11.342

Aportació: Sense aportació addicional i la Societat es fa càrrec de les aportacions a l'Acadèmia dels seus residents.

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.sccc.cat/
 
C. Major Amb.
Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2009
Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://webs.academia.cat/societats/cma/
 
C. Màxil.lofacial
Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1988
Núm. registre: 9.362

Aportació: Numeraris: 25,00 €/semestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i 18,03 €/semestre pels R-2, R-3, R-4 i R-5.
Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: [email protected]

Observacions: Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: [email protected]

Telèfon: 932031318
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.maxilocat.cat
 
C. Ortopèdica
Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1931
Núm. registre: 12.665

Aportació: 7,20 €/trimestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% de reducció i la Societat es fa càrrec de les aportacions a l'Acadèmia dels seus residents.

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.sccot.cat
 
C. Plàstica
Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1961
Núm. registre: 11.172

Aportació: 60,00 €/semestre
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i R-2 i el 50% pels R-3, R-4 i R-5
Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: [email protected]

Observacions: Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: [email protected]

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.sccpre.org
 
C. Toràcica
Societat Catalana de Cirurgia Toràcica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1992
Núm. registre: 18.582

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://ebd.academia.cat/ctoracica
 
CAMFiC
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
C/  Diputació 316
08009 Barcelona

Data fundació: 1994
Aportació: Numeraris: 7,96 €/semestre + Soc. Española: 30,25 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: un 75% pels R-1 i R-2 i un 50% pels R-3 i R-4
Diplomats i altres contactar amb la camfic directament

Telèfon: 933011777
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.camfic.cat/
 
Cardiologia
Societat Catalana de Cardiologia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1973
Núm. registre: 24.157

Aportació: Especialistes: 17,56 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% durant tota la residència i la Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia.
Metges no especialistes i infermers/es, seran membres associats: 17,56€/any

Telèfon: 932036098
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.catcardio.cat
 
Cirurgia
Societat Catalana de Cirurgia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1927
Núm. registre: 762

Aportació: 42,56 €/any
Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i un 50% pels R2 a R-5
Socis Corresponents: 21,28 €/any

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.sccirurgia.org
 
Citopatologia
Societat Catalana de Citopatologia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1993
Núm. registre: 18.170

Aportació: 30,05 €/any

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://webs.academia.cat/societats/citopato/
 
Contracepció
Societat Catalana de Contracepció
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1981
Núm. registre: 11.745

Aportació: 6,25 €/trimestre + Soc. Española: 8,75 €/any (només metges i llevadores)

Observacions: La SEC només admet metges i llevadores

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://webs.academia.cat/societats/contracep/
 •  
  Cures Pal·liatives
  Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1993
  Núm. registre: 12.158

  Aportació: 7,50 €/trimestre
  Implica pertànyer a la SECPAL directament i la quota l'assumeix la SCBCP.

  Telèfon: 932032331
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scbcp.cat/
   
  Demcat
  Societat Catalana Diccionari Enciclopèdic de Medicina de Catalunya
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2014
  Núm. registre: 53.620

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.socdemcat.cat/
   
  Dermatologia
  Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1950
  Núm. registre: 11.303

  Aportació: Sense aportació addicional
  La Societat es fa càrrec de les aportacions a l'Acadèmia dels seus residents.

  Observacions: Els metges no dermatòlegs i els socis Adjunts han d'enviar una carta a [email protected] per justificar la vinculació amb la dermatologia.

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/dermato/
   
  Diabetis
  Associació Catalana de Diabetis
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1979
  Núm. registre: 15.150

  Aportació: 5,00 €/any

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.acdiabetis.org
   
  Digestologia
  Societat Catalana de Digestologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1958
  Núm. registre: 10.961

  Aportació: 20,00 €/any
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat i becaris: 100% durant tota la residència.
  Els becaris han d'enviar un document que acrediti la condició i la data termini de la beca a: [email protected]

  Observacions: Els becaris han d'enviar un document que acrediti la condició i la data termini de la beca a: [email protected]

  Telèfon: 932030731
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scdigestologia.org
   
  Documentació M.
  Societat Catalana de Documentació Mèdica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1987
  Núm. registre: 11.555

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/document
   
  Dolor
  Societat Catalana de Dolor
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2002
  Núm. registre: 28.475

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scdolor.cat/
   
  Dret Sanitari
  Societat Catalana de Dret Sanitari
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1992
  Núm. registre: 46.660

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://ebd.academia.cat/dretsanitari
   
  Electromiografia
  Societat Catalana d'Electromiografia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1982
  Núm. registre: 10.905

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://ebd.academia.cat/electromiografia
   
  Endocrinologia
  Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1944
  Núm. registre: 13.863

  Aportació: 8,00 €/any

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scen.cat
   
  Endoscòpia Dig.
  Societat Catalana Medicoquirúrgica d'Endoscòpia Digestiva
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2000
  Núm. registre: 18178

  Aportació: 20,00 €/any

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.endodigest.org
   
  ESSD
  European Society for Swallowing Disorders
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2011
  Núm. registre: 46.577

  Aportació: Tramitar l'alta a través de la web: http://www.myessd.org/how.php

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.myessd.org
   
  Farmàcia Cl.
  Societat Catalana de Farmàcia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1984
  Núm. registre: 11.235

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932030716
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scfarmclin.org
   
  Farmacologia
  Societat Catalana de Farmacologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1958
  Núm. registre: 10.979

  Aportació: 3,00 €/trimestre

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://ebd.academia.cat/farmacologia
   
  Fisioteràpia
  Societat Catalanobalear de Fisioteràpia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1995
  Núm. registre: 25.061

  Aportació: 5,26 €/trimestre
  Els fisioterapeutes col·legiats tenen una reducció del 40% el primer any de soci i el 20% el segon any sobre la quota de L'Acadèmia.
  Els estudiants tenen una reducció del 100% sobre la quota de la societat.

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scfisioterapia.cat
   
  Geriatria
  Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1982
  Núm. registre: 10.451

  Aportació: 30,00 €/any

  Telèfon: 932030731
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scgig.cat
   
  Gestió Sanitària
  Societat Catalana de Gestió Sanitària
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2011
  Núm. registre: 55.813

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scgs.cat/
   
  Hematologia
  Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1950
  Núm. registre: 11.367

  Aportació: 22,00 €/any

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/hemato/index.php
   
  Hipertensió
  Societat Catalana d'Hipertensió Arterial
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1993
  Núm. registre: 23.067

  Aportació: 25,00 €/any
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: primer any com a soci reducció del 100%, la resta d'anys un 50%

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.schta.cat
   
  Història Med.
  Societat Catalana d'Història de la Medicina
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1976
  Núm. registre: 11.395

  Aportació: 6,00 €/trimestre

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.historiamedicina.cat/
   
  Hospitalitz.Dom
  Societat Catalano-Balear d'Hospitalització Domiciliària
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2001
  Núm. registre: 11.109

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://ebd.academia.cat/atenciodom
 •  
  Immunologia
  Societat Catalana d'Immunologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1981
  Núm. registre: 11.265

  Aportació: 12,02 €/any
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat, becaris i estudiants de màster: 100% el 1er any i 50% la resta d'anys.
  Els becaris i estudiants de màster han d'enviar un justifinat a: [email protected]

  Observacions: Els becaris i estudiants de màster han d'enviar un justifinat a: [email protected]

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.sci.cat
   
  Infermera en COT
  Societat Infermera Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2016
  Aportació: 13,00 €/any

  Observacions: no admeten socis adherits

  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/infermeriacot/
   
  Infermeria
  Societat Catalanobalear d'Infermeria
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1988
  Núm. registre: 10.857

  Aportació: 5,00 €/semestre

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://ebd.academia.cat/infermeria
   
  Logopèdia
  Societat Catalana de Logopèdia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2017
  Aportació: 10,00 €/any

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://ebd.academia.cat/logopedia
   
  M. Esport
  Societat Catalana de Medicina de l'Esport
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1984
  Núm. registre: 9.242

  Aportació: 3,01 €/trimestre
  Si desitja pertànyer, també, a la Secció de Medicina de Muntanya indiqui-ho a l'últim pas del formulari d'alta o enviï un mail a: [email protected], la quota és de 30 €/any.

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scme.cat/
   
  M. Intensiva
  Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1978
  Núm. registre: 10.913

  Aportació: 6,00 €/semestre

  Telèfon: 932031852
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.socmic.cat
   
  M. Interna
  Societat Catalanobalear de Medicina Interna
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1959
  Núm. registre: 11.045

  Aportació: 8,00 €/trimestre + Soc. Española: 25,00 €/any
  Residents de l'especialitat: 100% de reducció pels R-1

  Telèfon: 932032331
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scmi.org
   
  M. Legal
  Societat Catalana de Medicina Legal i Toxicologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1974
  Núm. registre: 11.234

  Aportació: 1,80 €/trimestre

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://ebd.academia.cat/mlegal
   
  M. Nuclear
  Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1994
  Núm. registre: 12.660

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/nuclear/
   
  M. Urgències
  Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1996
  Núm. registre: 23.202

  Aportació: Sense aportació addicional
  Ser soci de la SoCMUE implica també ser soci de la SEMES (consultar les quotes a: https://www.semes.org/registro/)

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.socmue.cat
   
  Mal. Infecc. MC
  Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1981
  Núm. registre: 11.394

  Aportació: 8,00 €/trimestre
  Residents, becaris i alumnes de màster: 5,00 €/trimestre.
  Els becaris i estudiants de màster han d'enviar un justifinat a: [email protected]

  Observacions: Els becaris i estudiants de màster han d'enviar un justifinat a: [email protected]

  Telèfon: 932031852
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scmimc.org
   
  Mal.Minoritàries
  Societat Catalana de Malalties Minoritàries
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2018
  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://ebd.academia.cat/mminoritaries
   
  Nefrologia
  Societat Catalana de Nefrologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1962
  Núm. registre: 10.962

  Aportació: 12,02 €/any

  Observacions: no admeten socis diplomats

  Telèfon: 937552382
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.socane.cat/
   
  Neurocirurgia
  Societat Catalana de Neurocirurgia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1977
  Núm. registre: 11.776

  Aportació: 39,07 €/any

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://scnc.cat/
   
  Neurofisiologia
  Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1983
  Núm. registre: 11.775

  Aportació: 18,03 €/any

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/neurofisiologia/
   
  Neurologia
  Societat Catalana de Neurologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1967
  Núm. registre: 11.561

  Aportació: 12,44 €/any

  Telèfon: 932017571
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scn.cat
   
  Obstetrícia
  Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1965
  Núm. registre: 10.931

  Aportació: 14,52 €/semestre
  Residents de l'especialitat: 100% de reducció.

  Telèfon: 932030756
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/ginecol/
   
  Oncologia
  Societat Catalanobalear d'Oncologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1964
  Núm. registre: 11.588

  Aportació: 9,10 €/anys
  Residents de l'especialitat: 100% de reducció.

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/oncologia/
   
  ORL
  Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1954
  Núm. registre: 11.213

  Aportació: 10,00 €/any
  Residents de l'especialitat: 100% de reducció i la SCORL es fa càrrec d'una part de la quota de l'Acadèmia.

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scorl.cat
   
  Paleopatologia
  Associació Catalanobalear de Paleopatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1999
  Núm. registre: 10.979

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://ebd.academia.cat/paleopatologia
   
  Pàncrees
  Societat Catalana de Pàncrees
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Núm. registre: 51.076

  Aportació: 10,00 €/any
  Residents: 100% de reducció.

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scpanc.cat/
 •  
  Pediatria
  Societat Catalana de Pediatria
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1926
  Núm. registre: 414

  Aportació: Especialistes: 16,80 €/trimestre + Asoc. Española: 20,00 €/any
  Residents de l'especialitat: 100% de reducció pels R-1, 25% de reducció de R-2 a R-4 (excepte la quota de l'AEP).
  Membres Adherits (metges no pediatres i altres): 8,40 €/trimestre.
  Cal omplir, també, la sol·licitud d'ingrés a aquesta Societat que es troba a la web www.scpediatria.cat

  Observacions: Per a ser soci de la SC de Pediatria cal emplenar també la Sol·licitud d'ingrés a aquesta Societat que es troba a la web www.scpediatria.cat

  Telèfon: 932030312
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scpediatria.cat
   
  Pneumologia
  Societat Catalana de Pneumologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1942
  Núm. registre: 11.224

  Aportació: 9,02 €/any

  Telèfon: 932031852
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.socapnet.org
   
  Psicologia Clínica
  Societat Catalana d'Especialistes en Psicologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2009
  Aportació: 2,50 €/trimestre
  Només s'admeten especialistes en psicologia clínica o residents, enviar acreditació a: [email protected]

  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/scepc/
   
  Psicologia Gral. Sanit.
  Societat Catalanobalear de Psicologia General Sanitària
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2001
  Núm. registre: 28.393

  Aportació: 5,00 €/semestre

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scbpsicologia.org
   
  Psiquiatria i SM
  Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1967
  Núm. registre: 10.995

  Aportació: 7,75 €/trimestre
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i un 50% pels R2 a R-4.

  Telèfon: 932031852
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.psiquiatriaisalutmental.cat
   
  Psiquiatria Inf.
  Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1978
  Núm. registre: 11.143

  Aportació: 20,00 €/trimestre

  Telèfon: 932031318
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/psiquiatriainf
   
  Qualitat Assis.
  Societat Catalana de Qualitat Assistencial
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1995
  Núm. registre: 23.077

  Aportació: 11,25 €/trimestre
  Implica pertànyer a la SECA directament i la quota l'assumeix la SCQA.

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: https://scqa.cat
   
  Radiologia
  Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1954
  Núm. registre: 10.993

  Aportació: Sense aportació addicional.
  La Societat es fa càrrec de la quota de l'Acadèmia dels seus residents.

  Telèfon: 932032797
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.radiolegs.org/
   
  Rehabilitació
  Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1958
  Núm. registre: 11.370

  Aportació: 11,00 €/any

  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i un 50% pels R2 a R-4.

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/rehabil/

   
  Reumatologia
  Societat Catalana de Reumatologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1948
  Núm. registre: 11.489

  Aportació: 6,01 €/any

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: https://www.screumatologia.cat/
   
  Salut Digital
  Societat Catalana de Salut Digital
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2016
  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scsalutdigital.cat/
   
  Salut Laboral
  Associació Catalana de Salut Laboral
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2014
  Núm. registre: 1.710

  Aportació: 5,00 €/trimestre

  Telèfon: 932031142
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.salutlaboral.com/
   
  Salut Mediambiental
  Societat Catalana de Salut Mediambiental
  C/  Major de Can Caralleu, 1-7
  08017 Barcelona

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://ebd.academia.cat/mediambiental
   
  Salut Pública
  Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears
  C/ Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1983
  Núm. registre: 11.256

  Aportació: 20,00 €/any
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1, 50% de R-2 a R-4.
  Implica pertànyer a la SESPAS directament i la quota l'assumeix la SSPCB.

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/publica/
   
  Sexologia
  Societat Catalana de Sexologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1970
  Núm. registre: 11.461

  Aportació: 8,99 €/trimestre

  Observacions: Documentació complementària: CV acadèmic i professional signat i una carta de sol·licitud per pertànyer a la S.C. de Sexologia, on s’expressi l’interès per aquesta disciplina, tant des del punt de vista específic de les Ciències de la Salut (sexoteràpia, farmacologia, etc.) com des del punt de vista de ciència en general. S'ha d'enviar a: [email protected]

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.sexologiacat.cat
   
  Teràpia Familiar
  Societat Catalana de Teràpia Familiar
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1990
  Núm. registre: 13.354

  Aportació: 16,50 €/trimestre

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/terapia/
   
  Tiroide
  Societat Catalana de Tiroide
   Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2021
  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://ebd.academia.cat/tiroide
   
  Transfusió
  Societat Catalanobalear de Transfusió Sanguínia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1984
  Núm. registre: 6.541

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://ebd.academia.cat/transfusio
   
  Trasplantament
  Societat Catalana de Trasplantament
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1983
  Núm. registre: 24.976

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: https://sctransplant.org/indexcat.html
   
  Urologia
  Societat Catalana d'Urologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1944
  Núm. registre: 11.304

  Aportació: 6,01 €/trimestre
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 50% durant tota la residència i la Societat es fa càrrec del 50% de la quota de L'Acadèmia.

  Telèfon: 934881177
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scurologia.cat
   
  Val. Dany Corp.
  Societat Catalano Balear de Valoració Mèdica del Dany Corporal
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08013 Barcelona

  Data fundació: 2016
  Aportació: Sense aportació addicional

  Correu e.: [email protected]
  Web: http://ebd.academia.cat/danycorporal