L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Especialista en Pediatria per a la Unitat de Neurologia del Servei de Medicina Pediàtrica
Publicació: 28/05/2022
Referència: 13425
Descripció:

Parc Taulí Hospital Universitari (Sabadell) cerca 1 metge, metgessa especialista en Pediatria per a la Unitat de Neurologia del Servei de Medicina Pediàtrica i li ofereix un contracte de substitució o temporal amb possible continuïtat a través de noves necessitats en el Servei de Medicina Pediàtrica. Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni de la Sanitat Concertada Catalana amb jornada parcial. Incorporació al juliol de 2022 en un hospital universitari (formació MEF i Grau) de referència per a una població de 1,5 milions d'habitants, amb desenvolupament de totes les especialitats pediàtriques i vigilància intensiva (pediàtrics i neonatals) i amb una àmplia experiència docent i de recerca. Requisits: • Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia. • Títol d'especialista en Pediatria i les seves Àrees Específiques. Es valorarà: • Currículum. • Competències acreditades en Neurologia Pediàtrica. • Experiència en l'abordatge del pacient complex en l'àmbit específic de la seva competència. • Experiència docent i de recerca. • Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i professionals. Les persones interessades podran fer la seva inscripció en https://tauli.talentclue.com/es/node/87070942/12623479 on s'haurà d'adjuntar el currículum, en format PDF, i adjuntar, com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella documentació que considerin adequada per a l'acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, poden dirigir-se a [email protected] indicant el número de referència d'aquest anunci (22_104_FAC_MPEDNEU). Data límit: 10 de juny de 2022