L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Metge/Metgessa especialilsta en Pediatrica (UCI Pediàtrica)
Publicació: 19/05/2022
Referència: 13385
Descripció:

Parc Taulí Hospital Universitari (Sabadell) cerca 1 metge, metgessa especialista en Pediatria per a la Unitat de Cures Intensivas del Servei de Medicina Pediàtrica i li ofereix un contracte de substitució fins a la convocatòria reglamentària de la plaça amb caràcter definitiu. Les condicions laborals són les establertes en l'II Conveni de la Sanitat Concertada Catalana amb jornada completa. Incorporació al juliol de 2022 en un hospital universitari (formació MEF i Grau) de referència per a una població de 1,5 milions d'habitants, amb desenvolupament de totes les especialitats pediàtriques i vigilància intensiva (pediàtrics i neonatals) i amb una àmplia experiència docent i de recerca. Requisits: • Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia. • Títol d'especialista en Pediatria i les seves Àrees Específiques. Es valorarà: • Currículum. • Competències acreditades en Vigilància intensiva Pediàtrica. • Experiència de treball mínim de 6 anys (post-MEF) en Unitats de Vigilància intensiva Pediàtrica d'hospitals de referència (Nivell 2) o de 3 anys (post-MEF) en Unitats de Vigilància intensiva Pediàtrica (Nivell 2). • Experiència en l'abordatge del pacient complex en l'àmbit específic de la seva competència. • Disponibilitat per a l'atenció continuada del pacient greu (pediàtric i neonatal). • Experiència en el transport del pacient pediàtric i neonatal. • Experiència docent i de recerca. • Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i professionals. Les persones interessades podran fer la seva inscripció en https://tauli.talentclue.com/ca/node/86840635/12623479 on s'haurà d'adjuntar el currículum, en format PDF, i adjuntar, com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella documentació que considerin adequada per a l'acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, poden dirigir-se a [email protected] indicant el número de referència d'aquest anunci (22_92_MPED_UCI). Data límit: 6 de juny de 2022