L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


METGE/SSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA
Publicació: 28/01/2022
Referència: 12899
Descripció:

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del Servei Català de la Salut (CatSalut) que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, tres hospitals sociosanitaris, quatre centres de rehabilitació i diversos centres d’atenció primària amb els respectius dispensaris i en el context d’ampliació i reorganització de l’Àrea d’Atenció Sociosanitaria de la CSMS selecciona: METGE/SSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA Lloc de treball •Metges/ssa especialista en Geriatria per incorporar-se a l’equip de Geriatria i Sociosanitari de la Corporació per treballar en el desenvolupament de noves línies de treball (Unitat d’Aguts, Unitat de Fragilitat,...) que complementi les línies ja operatives: mitja i llarga estada, cures pal·liatives, subaguts, ortogeriatria, atenció ambulatòria, domiciliària i hospital de dia. •Formar part d’un equip de treball interdisciplinari. •Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut. Es requereix •Llicenciatura en Medicina. •Especialitat en Geriatria via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valora •Els anys d’experiència aportats. •Altres especialitats mèdiques via MIR o homologades a l’estat espanyol. •Formació continuada en geriatria i cures pal·liatives. S’ofereix •Contracte laboral temporal amb possibilitats de contracte indefinit. •Jornada Completa. •Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut •Incorporació immediata En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència GERI22 abans del 13 de Febrer de 2022 a: [email protected] Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans) La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalidesa exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció Les dades personals contingudes en el present document gaudeixen de la protecció prevista en el Títol II de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A l'efecte de l'esmentada Llei orgànica vaig ser informat prèviament i declaro l'exactitud i veracitat de les dades contingudes en el present document i autoritzo la seua utilització per a la intermediació amb les ofertes de treball. Aquestes dades no es podran emprar per a finalitats incompatibles amb aquells per als quals foren recollits