L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


DIVERSOS LLOCS DE TREBALL DE METGE/ESSA ADJUNT/A DEL SERVEI D'URGÈNCIES
Publicació: 15/01/2022
Referència: 12839
Descripció:

1. S’OFEREIX - Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona - Contracte d'interinitat, amb jornada completa o parcial, segons preferència. - Integració dins del Servei d'Urgències del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona amb possibilitat d’accés a carrera professional i de desenvolupament professional i acadèmic. 2. FUNCIONS - Prestar assistència sanitària a pacients que acudeixin al Servei d'Urgències del Parc de Salut Mar, amb els mitjans disponibles al seu abast, col·laborant amb la resta de serveis hospitalaris en l'atenció de la urgència. - L’assistència urgent es podrà portar a terme a Urgències de l’Hospital del Mar o del CUAP Ciutat Vella-Peracamps. - Participar en els programes de recerca, el pla de formació i les activitats de millora de la qualitat pròpies del Servei d’Urgències (elaboració de protocols, participació en estudis clínics, sessions de servei, etc.). 3. REQUISITS Formació acadèmica: - Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina, amb titulació expedida per una Universitat/Ministeri espanyols o, en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent. Experiència professional: - Experiència professional acreditada com a metge/essa en la realització de guàrdies en un Servei d'Urgències. 4. ES VALORARÀ - Disposar del títol d'especialista en Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària, amb perfil d'urgències. - Formació addicional, tipus màster o postgrau, relacionada amb el lloc de treball. - Activitat docent i científica. - Disponibilitat per adquirir experiència/coneixements. - Bon nivell del paquet Office, idiomes i formació complementària. 5. COMPETÈNCIES - Competències corporatives: compromís i implicació amb la institució; orientació a les persones, empatia i sensibilitat interpersonal; orientació a la qualitat, la millora contínua i l'excel·lència, i gestió del canvi/innovació. - Competències específiques: habilitats per a l'estudi, diagnòstic i tractament de pacients; aptituds diagnòstiques en situacions crítiques; disponibilitat per a l'assumpció de responsabilitats derivades de la implantació de nous projectes; treball en equip i col·laboració amb altres serveis, i planificació i organització. - Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació i relació.