L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Convocatòria interna/oberta d'un lloc de treball de Gestor/a de Recerca
Publicació: 07/03/2022
Referència: 13048
Descripció:

Requisits dels candidats • Títol de Grau en Ciències de la Salut o àrees relacionades (Grup 1 i 2 Conveni SISCAT). • Experiència en investigació clínica o biomèdica • Experiència en la sol·licitud i coordinació científica de projectes de recerca • Autonomia, capacitat de treballar en diversos projectes en paral·lel • Domini del català i castellà. Alt nivell d’anglès parlat i escrit • Capacitat de lideratge i negociació, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats. • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari Mèrits Valorables • Títol de Doctor/a • Experiència investigadora en projectes nacionals i internacionals • Formació i experiència prèvia en la gestió d’assajos clínics i la seva regulació • Estar en possessió del certificat de bones pràctiques clíniques • Formació i experiència en bioestadística i anàlisi de dades • Experiència com a tècnic de suport a la recerca en centres d’investigació (Institut d’investigació, Universitat, laboratori farmacèutic, empresa, biotecnològica, hospitals o centres sanitaris) • Coneixement del sector sanitari, biotecnològic i biomèdic de Catalunya • Coneixements de la regulació ètica en investigació S’ofereix • Plaça de gestor de recerca a temps complert per a dur a terme la implementació i seguiment de projectes de recerca i assajos clínics • Contracte temporal inicial amb possibilitat de continuïtat. Funcions: • Promoció i gestió de la recerca • Assessorament integral als investigadors i als grups de recerca (suport metodològic, disseny d’estudis, obtenció, registre i anàlisi de dades) • Suport a la coordinació d’assajos clínics: comunicació amb el promotor, manteniment de l’arxiu de l’assaig, suport a la gestió de proves, suport tècnic als investigadors en el seguiment dels protocols establerts en el seguiment de l’assaig. • Gestió de dades: recopilació, manteniment i anàlisi de les dades de projectes associats a estudis. Codificació de variables, consultes, extraccions, migracions i qualsevol altre necessitat derivada de l’explotació de les dades. • Participació activa en la realització de diversos projectes d’investigació (gestió de contractes, seguiment de la execució, seguiment de pressupost, justificacions), promovent activament la participació dels professionals del CST • Contacte entre els investigadors principals i els socis / coordinadors dels projectes. • Seguiment i justificació dels projectes, assistència als investigadors, organització de reunions, participació en les tasques de difusió i disseminació del projecte. • Participació en publicacions i/o presentacions a jornades i congressos. Lloc de treball i característiques de la convocatòria Hospital de Terrassa. Les seves funcions impliquen desplaçaments a qualsevol dels altres centres del CST o viatges en funció dels projectes. El/la candidat/a s’incorporarà funcionalment a l’Àrea de Recerca i Innovació del Consorci Sanitari de Terrassa. Retribució en funció de la categoria establerta en el conveni del SISCAT i l’experiència aportada i aptitud del candidat/a. Incorporació Immediata Els interessats han d’enviar una carta de presentació i el seu CV indicant a l’adreça: [email protected] Indicant el número de referència de la convocatòria : Ref 341 abans del dia 01 d’abril del 2022.