L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Facultatiu del Servei de Ginecologia i Obstetrícia. Hospital Universitari Mollet ( Barcelona). Fundació sanitària Mollet
Publicació: 25/02/2022
Referència: 13019
Descripció:

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Obstetrícia i Ginecologia. Es valorarà experiència en lideratge d’equips i/o projectes amb visió comunitària, formació en gestió clínica, qualitat i seguretat del pacient, i aplicació pràctica en projectes de millora. Funcions: Sota la dependència del Cap de Servei els seus àmbits de responsabilitat seran: •Compliment dels objectius generals i específics marcats per la Direcció. •Treballar en l’àmbit de Consulta Externa Obstètrica de control i seguiment de l’embaràs en coordinació amb l’ASSIR del territori , així com l’atenció al part de baix risc •Treballar en l’àmbit de Consulta externa el diagnòstic, seguiment i tractament de patologia Ginecològica general •Treballar amb tècniques diagnòstiques i terapèutiques pròpies de l’àmbit de gabinets •Activitat quirúrgica pròpia de l’especialitat Condicions laborals: Tipus de contracte: Indefinit Jornada: Completa. 1.688 hores/any. Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats. Per què treballar amb nosaltres? •Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat. •Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball. •Oferim continuïtat i estabilitat laboral •Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos. •Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes. Hem apostat per: La docència i la innovació, per a una major pro activitat La cultura verda, a través d’un projecte de Green Hospital La confiança, a través de la qualitat amb segells com Joint Commission i EFQM500+