L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Hospital Universitari Sant Joan Reus cerca metge/essa especialista en Medicina Física i Rehabilitació
Publicació: 20/01/2022
Referència: 12877
Descripció:

Hospital Universitari Sant Joan Reus: Entitat pública de la Generalitat de Catalunya. Hospital de referència de especialitats com Oncologia, Cirurgia Bariàtrica, Cirurgia Plàstica i Reparadora, Cirurgia Toràcica o Cirurgia de l’Aparell Digestiu... El centre està vinculat amb la Facultat i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili i també amb l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili per desenvolupar activitats docents i de recerca. Es requereix: • Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Medicina Física i Rehabilitació. Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). Es valorarà: • Títol de metge/essa especialista en Medicina Física i Rehabilitació en procés de homologació per el Ministeri competent. • Experiència laboral en valoració de la discapacitat. • Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en medicina física i rehabilitació en l’àmbit hospitalari. • Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclòs de l’especialitat en altres països (Indicant hores) • Experiència docent i investigadora. Es busca un/a professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.. S’ofereix: • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa. • Incorporació immediata. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat a l’apartat “Borsa de treball EDP Reus” i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: MA REHA 01 22 Termini de presentació de sol•licituds: 27 de febrer de 2022 (*) Es pot sol•licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es