L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Facultatiu especialist en Medicina Interna Hospital de Viladecans
Publicació: 23/03/2022
Referència: 13131
Descripció:

El servei de Medicina Interna està integrat per un Equip de 10 facultatius i un resident, amb projectes de investigació i desenvolupament del nou hospital.Així mateix disposem de dos equips de HAD i Unitat de UFISS amb un metge responsable de la Unitat. Actualment realitzem activitat assistencial en planta d’Hospitalització i a consultes externes especialitzades en risc cardiovascular, malalties sistèmiques, malaltia infecciosa en general i HIV, insuficiència cardíaca (programa UMICO), Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR), consulta de risc tromboembòlic, Unitat de fatiga crònica i consulta post-Covid principalment. Funcions i tasques del lloc "• Col·laborar amb la Cap de Servei i la resta de l'equip en la planificació i organització de les tasques pròpies del servei i projectes de la pròpia especialitat • Col·laborar en la Docència als programes de Residents de Medicina Interna i de Família i estudiants de Medicina . • Atendre a pacients en consultes externes en l' especialitat de Medicina en general i concretament de malalties sistèmiques . • Resoldre les interconsultes que realitzen sobre els pacients hospitalitzats de Medicina Interna • Participar en els projectes territorials de la Gerència Metropolitana Sud. • Formar part de l’equip d’adjunts del servei participant en totes les seves tasques: -Realitzat tasca assistencial amb la valoració, diagnòstic i tractament de pacients que consulten per patologia aguda de qualsevol nivell de gravetat. -Aprofundir en l’àrea de coneixement assignada , actualització de protocols de Servei i realitzar les col•laboracions adients amb altres especialitats, sempre seguint les directrius del Servei. -Formar part del programa formatiu del Servei, tan com alumne assistint als cursos, jornades o estades previstes, com a docent, participant activament en la elaboració de cursos o sessions. " REQUISITS: "Llicenciatura en Medicina i Cirurgia homologada a l'Estat Espanyol.. Especialitat en Medicina Interna via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. • Es valoraran coneixements i experiència en tractament de malalties sistèmiques així com de malaltia trombòtica venosa. • Es valorarà coneixements i experiència en recerca. " DATA INCORPORACIÓ: Immediata TIPUS DE NOMENAMENT: tres mesos i interinatge DURADA: estable DIES DE TREBALL: De dilluns a divendres i guàrdies HORARI: dedicació completa jornada ordinària més atenció continuada RETRIBUCIONS: les de 40h + guàrdies ALTRES: S'ofereix incorporació al pla de formació continuada del servei