L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA. Referència: CSM035-22
Publicació: 19/05/2022
Referència: 13384
Descripció:

Depenent de la Cap de Servei de Pediatria, la missió d’aquest lloc de treball s’integra al servei de Pediatria i Neonatologia com adjunt amb atenció a l’àrea de Pneumologia Pediàtrica. Atenció continuada segons planificació. Participació en les activitats de docència i recerca pròpies de l’especialitat. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura d’un lloc de treball de metge/metgessa especialista en Pediatria, amb contracte de treball d’interinitat fins el 19/06/2023 per a la cobertura d’excedència amb reserva del lloc de treball i a jornada completa. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà des del dia de la seva publicació i fins el dia 03 de juny de 2022 a les 14 hores, indicant la referència CSM035-22. S’ha de fer arribar la documentació en format PDF per correu electrònic a l’adreça [email protected]