L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Metge/ssa Servei d'Urgències. Parc Taulí Hospital Universitari
Publicació: 17/03/2022
Referència: 13106
Descripció:

Lloc de treball: METGES/METGESSES ESPECIALISTES Grup professional 1.2: Personal assistencial titulat de grau superior (AS-TGS) Requisits:  Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia.  Títol d’Especialista en Medicina Interna o Familiar i Comunitària o en altres especialitats mèdiques. Es valorarà:  Currículum vitae.  Postgrau o màster en Medicina de Urgències i Emergències.  Experiència en l’atenció urgent.  Capacitat de treball en equips multidisciplinaris i de comunicació. S’ofereix: Incorporació immediata al Servei d’Urgències del Consorci Corporació Sanitària del Parc Taulí, hospital universitari. Les condicions laborals, són les establertes en el II Conveni de la Sanitat Concertada Catalana: jornades completes i temps parcials amb temps no assistencial, en mòduls de 12 hores de dilluns a diumenge, i a més a més, possibilitat d’ efectuar jornada complementaria d’atenció continuada (guàrdies). Oferim un projecte innovador amb millores estructurals de futur i amb condicions organitzatives i retributives específiques pel fet de treballar en el Servei d’Urgències. La persona candidata designada, es vincularà mitjançant un contracte d’interinatge per vacant o, transitòriament, altres modalitats que en dret sigui possible, sense que aquest/a perdi la condició d’interí i sempre pel temps imprescindible fins a la convocatòria reglamentària de la plaça amb caràcter definitiu. Procés de selecció: Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel què recull el present anunci i amb els procediments que es detallen a les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que es pot consultar en la pàgina web de l’entitat www.tauli.cat . En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies per al desenvolupament de les funcions a cobrir. Informació, inscripció, documentació i termini: Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç https://bit.ly/3KgHDBB on caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a [email protected] indicant el número de referència d’aquest anunci: 22_20_FAC_URG