L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Farmacèutic Hospitalari
Publicació: 28/02/2022
Referència: 13026
Descripció:

Lloc convocat: 1 plaça amb jornada del 100% a l’Hospital de Terrassa (1688 hores anuals). Requeriments de titulació: Especialitat en Farmàcia Hospitalària o estar en 4rt any de residència. Mèrits valorables: Experiència en serveis de farmàcia hospitalària. Habilitat, experiència i competències en el treball en equip i entre diferents equips. Sistema de selecció: Valoració dels mèrits descrits a l’apartat anterior. Els candidats prèviament seleccionats podran ser convocats a una entrevista personal abans de procedir a la selecció definitiva per part d’una comissió de selecció. Tipus de contracte: Contracte interí per vacant fins a la cobertura per convocatòria pública del lloc de treball. Jornada de treball La jornada de treball serà del 100 % d’acord amb el conveni col·lectiu del SISCAT aplicable al CST. Presentació de sol·licituds Els/les interessats/des caldrà que enviar el currículum a la direcció de Recursos Humans ([email protected]) abans del dia 20 de març de 2022 amb la indicació de tots els mèrits valorables segons la relació esmentada.