L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


METGE/ESSA ADJUNT/A SERVEI DE PEDIATRIA
Publicació: 17/05/2022
Referència: 13379
Descripció:

L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de Cerdanya (AECT-HC), primer hospital europeu franco-català situat a Puigcerdà, selecciona una vacant de METGE/ESSA ADJUNT/A PEL SERVEI DE PEDIATRIA. • Llocs de treball a cobrir: 1 • Incorporació immediata. o Contracte indefinit a temps complert (cas de resolució amb candidat extern) • Condicions laborals Sector Sanitari (Conveni SISCAT). DATES I TERMINIS • Publicació de la convocatòria : 17 de maig 2022 • Últim dia per presentar candidatures: 13 de juny de 2022 • Entrevistes: 20 de juny de 2022 • Resolució de la convocatòria: 27 de juny de 2022 FUNCIONS PRINCIPALS • Funcions de METGE/ESSA ADJUNT/A AL SERVEI DE PEDIATRIA, sota la dependència del/a Cap de Servei de Pediatria de l’Hospital de Cerdanya (veure la DLT annexa a la convocatòria). PERFIL 1. REQUISITS • Nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya. • Domini escrit i oral del castellà i/o català i coneixements del francès. • Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb titulació homologada a Espanya o a França. • Títol d’Especialista en Pediatria amb homologació a Espanya o França i possibilitat d’exercir en territori espanyol. 2. VALORABLE • Experiència prèvia en serveis de pediatria del sistema d’utilització públic de Catalunya SISCAT o en la Xarxa d’Hospitals Francesos. • Polivalència funcional. • Saber fer i saber estar. 3. DOCUMENTACIÓ A APORTAR A LA CANDIDATURA • CV • Carta de presentació (valorable) • DNI, NIE, Permís de treball o passaport d’un país membre de la Unió Europea • Còpies recto-verso de la titulació acadèmica exigida a la convocatòria • Certificat negatiu del registre central de delinqüents de naturalesa sexual SOBRE EL PROCÈS DE SELECCIÓ • Els ítems descrits en l’apartat 1 del perfil, seran excloents. • Aquelles persones candidates que siguin admeses, seran valorades en idioma, experiència en un dels sectors sanitaris d’utilització pública (català / francès) i en el seu saber fer i saber estar en el marc de l’entrevista. * Llengua 1: Es valorarà una de les tres llegües oficials escollida pel candidat (català, castellà o francès). ** Llengua 2: Si en la llengua materna el candidat ha escollit la francesa es valorarà el català o el castellà. Cas que s’hagi escollit català o castellà es valorarà obligatòriament el francès. *** Llengua 3: Es valorarà el català o castellà a raó que no hagi estat avaluada com a llengua 1 ni 2. Es poden adreçar les candidatures (CV + carta de presentació en castellà o català i francès) a l’atenció del Sr. Eduard CARRERAS, Cap de Servei de pediatria, al següent mail: [email protected]