L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


METGE/ESSA ESPECIALITAT ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ (GRANOLLERS)
Publicació: 27/01/2022
Referència: 12896
Descripció:

L’Hospital General de Granollers, seguint el procés de creixement i ampliació de l’àrea quirúrgica necessita incorporar un/a Metge/essa especialista en Anestesiologia. S’integrarà al Servei d’Anestesiologia i Reanimació, amb un equip de 25 anestesiòlegs i 2 residents per any i reportarà al Cap del Servei. El Servei d'Anestesiologia i Reanimació dóna cobertura a l'activitat quirúrgica, a l’àrea obstètrica, atenció al politraumàtic, suport vital avançat, sedacions a exploracions diagnòstic-terapèu-tiques, consulta de preoperatori i a la Unitat de Dolor Crònic. Requeriments: Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat d’Anestesiologia i Reanimació (via MIR). S'ofereix: Contractació laboral indefinida a dedicació completa. Incorporació a un servei que ofereix flexibilitat horària individualitzada. Recolzament de la institució per realitzar formació continuada en l’especialitat (assistència a congressos, jornades, etc.). Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre.