Notícies

Nova Junta Directiva escollida en l'Assemblea del 10 de juny de 2019
Publicada el 11/06/2019

President                            Andreu Sauca i Balart
Vicepresidenta                   Christelle Serra Le Cheualier
Secretària                           Laura Cerrillo Gil  Cristina Benlloc Serrano (substitució temporal)
Tresorera                            Laura Cerrillo Gil  Laura Crespo Bulbena (substitució temporal)
Vocal Balears                     Margalida Zuzama Juan
Vocal de Salut                    Laura Crespo Bulbena
Vocal d'Exteriors                Raquel Garcia Ezquerra Margalida Zuzama Juan (substitució temporal)
Vocal de Comunicació       Cristina Benlloch Serrano

President: Andreu Sauca Balart

[email protected] 

Nascut a Barcelona. És logopeda col. 08-0101, especialitzat en rehabilitació de la veu, Voice-Crafft, laringectomia, veu transgènere i disfàgia oro-faríngia. Treballa a l’EPL de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i a la Creu Groga de Calella tractant diferents patologies, especialment relatives a la veu, a persones de totes les edats. Coordinador del Màster en Rehabilitació de la Veu. Imparteix cursos i ponències tant nacionals com internacionals. Escriu articles i capítols en llibres de logopèdia i és creador de materials educatius curriculars per l’Editorial Santillana. També és professor associat de la UAB en el departament de Medicina, impartint classes del grau de logopèdia (Deglució, Laringectomia i TIC aplicades).

 

Vicepresidenta: ChristelleSerra Le Cheualier

[email protected]

Nascuda a Barcelona. Bilingüe francès-català, És logopeda col. 08-1692, especialitzada en disfàgia oro-faríngia, patologies neurològiques, trastorns de la veu i Voice-Crafft. Treballa al servei de medicina física i rehabilitació del Consorci Hospitalari Universitari Parc Taulí de Sabadell tractant diferents patologies en persones adultes (disfàgia, afàsia, disàrtria i disfonia) derivades de les especialitats mèdiques diverses afins (neurologia, otorrinolaringologia, oncologia, geriatria, pneumologia...). És docent com a professora associada de la UAB en el departament de Fisiologia, Biologia cel·lular i Immunologia mèdica de la Facultat de Medicina, impartint classes del grau de Logopèdia, i ponent d’altres cursos i xerrades. Complementa la seva agenda curricular com a cantaire de la NovaÉgara.

 

Secretària i Tresorera: Laura Cerrillo Gil

[email protected] 

Nascuda a Barcelona. És logopeda col. 08-3934, especialitzada en teràpia miofuncional, disfàgia oro-faríngia i nutrició clínica. Treballa a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona dins del Servei de Gastro-enterologia, Unitat de Disfàgia Pediàtrica, així com a l’Institut Pediàtric Internacional del mateix hospital. Col·laboracions puntuals amb centres mèdics de Barcelona i rodalies. Docent a les Universitats Gimbernat-Cantàbria de Santander. Redactora digital a la Revista Guia Infantil.

 

Vocalia de Balears: Margalida ZuzamaJuan

[email protected]

Nascuda a Mallorca. És logopeda col. 07-0280. Està especialitzada en trastorns de la fluïdesa i disfàgia oro-faríngia. Àmplia experiència en formació d’infants i en tractament de patologies neurològiques. També és creadora de material educatiu i curricular per conegudes editorials, com Anaya, entre altres. Defensora de la innovació i de la logopèdia basada en l’evidència. Treballa en l’edició i la gestió de cursos i jornades en congressos d’arreu.

 

Vocalia d’Exteriors: Raquel García Ezquerra

[email protected]

Nascuda a Gran Canaria. És logopeda col 08-1829 especialitzada en deglució pediàtrico–neonatal, amb àmplia d’experiència en el camp de la Disfàgia Oro-faríngia.

Treballa a l’Hospital Sant Joan de Déu , dins del Servei de Gastro-enterologia, Hepatologia i Nutrició. Unitat de motilitat intestinal, disfàgia i trastorns funcionals.

Professora col·laboradora del màster de disfàgia oro-faríngia a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Llarga trajectòria com a docent i ponent en congressos, jornades i formació continuada acreditada.

 

Vocalia de Salut: Laura Crespo Bulbena

[email protected]

Nascuda a Barcelona. És logopeda col.  08-3635, especialitzada en avaluació i rehabilitació de la veu. Diplomada en Treball Social, Postgrau en trastorns de la comunicació en pacients amb dany cerebral,  Màster en rehabilitació de la veu.

Té un màster en Disfàgia Oro-faríngia i expertesa en Audició en pacients adults. 

Treballa a l’Hospital Universitari de Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat) dins del Servei d'Otorinolaringologia. 

 

Vocalia de Comunicació: Cristina Benlloch Serrano

[email protected]