Acadèmia
imatge entitat
Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia 
Acte de cloenda Curs acadèmic 2021-2022. Acte d’Homenatge al Prof. Joan Antoni Vanrell Díaz, en memòria

Dimarts 5 de juliol de 2022

05-07-2022 | Auditori

19:00 - 19:10 Benvinguda i presentació

Ponent: Dra. Anna Suy Franch  

19:10 - 19:20 El curs de formació de residents des de la perspectiva del jove adjunt

Ponent: Dr. Martí Cantallops Ciucio  

19:20 - 19:30 Els residents i la SCOG. Benvinguda als nous residents.

Ponent: Dra. Núria Prat Olivé  

Ponent: Dra. Eva Magret Descamps  

19:30 - 19:45 Paraules de cloenda del curs acadèmic 2021-2022

Ponent: Dr. Oriol Porta Roda  

19:45 - 20:30 Acte d’homenatge al Prof. Joan Antoni Vanrell Díaz, en memòria.

20:30 - 21:00 Cloenda i còctel