Junta Directiva

Secretari Joan A. Mulà Rosias
Tresorera Mercè Balcells Boix
Vocal Francesc Jose Maria Sanchez