L'Acadèmia > Detall Activitat
imatge entitat
Societat Catalana de Documentació Mèdica 
Actualització en documentació mèdica

Dimarts, 28 d'abril de 2015 | 15:30h | Sala 10 L'Acadèmia - Can Caralleu

17-03-2015 | Sala 3

15:30 - 15:45 Benvinguda i introducció

15:45 - 16:30 Ponència: De que parlem quan parlem de Big Data

Ponent: Prof. Ricard Gavaldà obrir document Dels significats de BIG DATA

Catedràtic, Dept. d e Ciències de la Computació, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

16:30 - 17:15 Presentació del treball sobre Big Data i salut, i conclusions de l'equip de treball. obrir document Noves eines per a la gestió de la informació clínica

Ponent: Dr. Artur Conesa  

Ponent: Dra. Juliana Ribera  

17:15 - 17:30 Descans

17:30 - 17:45 A propòsit d' un cas: ' Machine learning per a millorar la qualitat de la HCE a l' ICS

Ponent: Dra. Sílvia Cordomí obrir document Machine learning per a millorar la qualitat de la HCe a l'ICS

Dir Adj. Atenció Pimària ICS. Àmbit Barcelona ciutat

17:45 - 18:30 Debat dirigit

28-04-2015 | Sala 10

15:30 - 19:00 Nous reptes en la Història Clínica Electrònica ( HCe) obrir document Programa

Ponent: Dra. Juliana Ribera obrir document Els documentalistes I la HC electròmica

15:30 - 15:45 Benvinguda i presentació

15:45 - 16:30 Ponència: Visió crítica de la Història Clínica Electrònica des d'una perespectiva clínica

Ponent: Dr. Rafael Cuenca obrir document Visión crítica de la Historia Clínica Electrónica, desde una perspectiva clínica

Metge internista de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

16:30 - 17:15 Presentació de conclusions del treball d'equip previ

Ponent: Dr. Guillem Paluzie obrir document Curs Actualització en Documentació Mèdica

17:15 - 17:30 Cafè

17:30 - 17:45 A propòsit d'un cas: Estudis genètics a la Història Clínica

Ponent: Dra. Anna Abulí obrir document Estudis Genètics a la Història Clínica

Responsable Unitat de Medicina Genòmica i Personaliltzada Hospital Universitari Quiron Dexeus

17:45 - 18:30 Debat dirigit

26-05-2015 | Sala 3

15:30 - 19:00 Impacte del canvi a la CIM-10-MC/PCS

15:30 - 15:45 Benvinguda i presentació

15:45 - 16:30 Impacte i accions preparatòries des de la perspectiva de l'Asseguradora ( CatSalut)

Ponent: Sra. Montserrat Bustins obrir document Impacte de l'ús de CIM 10 en el sistema sanitari

Responsable de la Divisió d'Anàlisi de la Demanda i l'Activitat. Generalitat de Catalunya.

Ponent: Sr. Xavier Salvador Izquierdo obrir document Impacte i accions preparatòries des de la perspectiva de l'Asseguradora

Divisió d'Anàlisi de la Demanda i l'Activitat. Generalitat de Catalunya.

16:30 - 17:15 Presentació del resum d'activitat de CIM-10-MC/PCS del Grup de Codificació i conclusions dels treballs d'equip previ.

Ponent: Dra. Anna Hernàndez Cortès obrir document Impacte del canvi a la CIM-10-MC/PCS

Coordinadora Grup d'Experts en Codificació Clínica SCDM. Membres del Grup d'Experts en Codificació Clínica.

Ponent: Dra. Maria Raurich Seguí obrir document CIM-10-MC en altres països

17:15 - 17:30 Descans - cafè

17:30 - 18:00 Impacte i accions preparatòries des del punt de vista del Proveïdor ( ICS )

Ponent: Sr. Pol Pérez  

Director de Sistemes d'Informació del ICS.

Ponent: Sra. Angels Calvet  

Direcció de Sistemes d'Informació de l'ICS

18:00 - 18:30 Debat dirigit

Ponent: Dr. Artur Conesa González obrir document Activitats formatives CIM-10-MC/PCS