imatge entitat
Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac 
Curs bàsic del maneig del tabaquisme

Del 15 de març al 26 d'abril de 2012| Sala 8|17:30h

15-03-2012 | Sala 8

17:30 - 17:45 Introducció al curs

Ponent:  Jacobo Sellarés  

17:45 - 18:30 Epidemiologia i història del tabaquisme. El procés del consum de tabac: inici, factors determinants del consum. Prevalença Catalunya/Espanya

18:45 - 19:45 Patologia Associada al consum de tabac (ll): Malaltia cardiovascular i tabac

Ponent:  C. Fontanals  

19:45 - 20:30 Patologia associada al consum de tabac ( l ): mortalitat atriubuïble. Malaltia respiratòria i tabac. Càncer i tabac.

Ponent:  Jacobo Sellarés  

22-03-2012 | Sala 2

17:30 - 18:15 El tabaquisme: una malaltia addictiva crónica. Les bases de l'addició al tabac. El component social/psicològic i químic del tabac. El tabac i esl seus components. El fum del tabac. Fumador passiu: definició. Malaltites associades al FAT.

Ponent:  J. M. Ramon  

18:30 - 20:00 Diagnòstic del tabaquisme: història tabàquica bàsica. Test de Fargestrom. Test de Richmond. Bases teòriques de les fases de canvi: prohaska. Determinació dels nivells CO. L'entrevista bàsica.

Ponent:  Salvador Beltrán  

29-03-2012 | Sala 2

17:30 - 20:00 Tractament farmacològic del tabaquisme

12-04-2012 | Sala 10

17:30 - 18:30 Taller: tècniques motivacionals en les intervencions contra el tabaquisme

Ponent:  Ángela Martínez  

18:45 - 20:00 Taller: exemples pràctics de maneig farmacològic

Ponent:  Sergi Morchon  

19-04-2012 | Sala 2

17:30 - 18:30 Organització i aspectes pràctics d'un programa d'intervenció sobre el tabaquisme

18:30 - 19:30 Intervencions en front del tabaquisme en pacients amb patologia dual

Ponent:  Eugeni Brugera  

26-04-2012 | 17:00 - 21:00 | Sala 1

26-04-2012 | 17:30 - 20:00 | Sala 4

26-04-2012 | Sala 2

17:30 - 19:30 Aval·luació final de curs. Casos de rol play en petits grups ( 4-5 persones) per avaluar les capacitats de l'alumne en situació real.

Coordinador/a:  Jacobo Sellarés  

19:30 - 20:00 Clausura del curs i entrega de diplomes