Socis

Com fer-se soci?


Complimenteu el formulari de sol·licitud d'ingrés.

Si ho preferiu, podeu enviar per correu ordinari degudament complimentada la sol·licitud d'ingrés que podeu imprimir-vos des d'aquí.


Inscripció online   Inscripció PDF
Inscripció online   Inscripció PDF (246KB)

Per a més informació adreceu-vos a:

L'Acadèmia - Departament d'Administració
93.203.10.50
[email protected]